Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ

Sights in the vicinity

Strážnice
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Strážnice (0.2 km)
zámek
Zámek byl přestavěn z vodního hradu r. 1501 J. J. ze Žerotína. V této podobě zámek přetrval až do 19. stol. V r. 1945 byl zámek zestátněn. Dnes zde sídlí Národní ústav lidové kultury, je zde hist. knihovna obsahující 13 000 svazků, na zámku jsou stálé expozice a také se zde pořádají koncerty.
Skanzen Strážnice
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
skanzen
Ve skazenu lidové architektury, se můžete seznámit se způsoby života lidín z různých částí slovácka. K vidění jsou hospodářské, technické a dalčí drobné objekty, vinohradnické a vodní stavby, zařízené interiéry, zahrady, vinohrad, a další.
židovský hřbitov
© Stanislav Brebera 08/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Hřbitov byl založen v roce 1784, je nepřístupný, obklopený soukromými zahradami. Nachází se v těsné blízkosti chrámu sv. Andělů.
Klášterní komplex
© Josef Žajdlík 06/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní klášter postavený v letech 1717-39 majiteli veselského panství. Zrušen roku 1784, nedlouho po ukončení stavby (1764). Kostel slouží nadále jako farní. Obnoven po poškození za II. světové války.
© Stanislav Brebera 08/2004, www.hrady.cz
pomník, památník
Pomník rakouského vojevůdce Ernsta Gideona, svobodného pána von Laudon, vytvořil r. 1789 Ondřej Schweigel. Generál byl jedním z nejvýznamnějších vojevůdců 18. stol., proslavil se v sedmileté válce v bitvách s Pruskem v l. 1758 - 1761 a ve věku 61 let zazářil ve válce proti Turecku v l. 1788 - 1789.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
zámek
Bývalý středoveký vodní hrad z 13. stol, v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. R. 1621 zámek silně poškozen, rozstřílen a zapálen. Ve 2. pol. 17. stol. zámek upravován. R. 1945 v důsledku válečných událostí silně poškozen, později opraven.
rozhledna Travičná
© Stanislav Brebera 07/2004, www.hrady.cz
Travičná (6.7 km)
věž
Ocelová rozhledna (52,6 m vysoká, 380 m n. m.) sloužící zejména jako telekomunikační stožár. Postavena r. 2000, vlastníkem a zadavatelem stavby je firma Eurotel s.r.o. Stavbu provedla firma Valpo Zlín. Je první rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty.
© Stanislav Brebera 08/2004, www.hrady.cz
synagoga, modlitebna Církve adventistů sedmého dne (6.8 km)
sakrální památky
Bývalá židovská synagoga byla postavena r. 1840 v historizujícím slohu na místě starší modlitebny z 18. stol. Poté, co přestala sloužit svému účelu, byla využívána jako skladiště. V l. 1991-1993 byla stavebně upravena na modlitebnu Církve adventistů sedmého dne. Patří mezi kulturní památky ČR.
kostel sv.Bartoloměje
© Stanislav Brebera 07/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel sv. Bartoloměje je barokní stavba z 1.pol. 18. století. Vysvěcen v r. 1741. Vedle hlavního vchodu jsou umístěny sochy sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého, které nechal ve Vídni zhotovit v r. 1821 F.K. Chorinský a daroval je měšťanům. Původně byly umístěny na kamenném mostě ve Veselí.
kostel sv.Panny Marie
© Stanislav Brebera 07/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel Panny Marie je ze 13. st., původně byl zasvěcen sv. Bartoloměji. Dnešní podoba je z pol. 18. st. Na vnějších zdech jsou fragmenty románsko-gotických prvků.. V areálu kostela jsou barokní sochy sv. Floriána a sv. Vendelína (práce z poloviny 18. st.) a pamětní kříž, kamenická práce z roku 1828.
Kaple stojící na místě bývalého bzeneckého hradu
Pavel Kolomazník©2001, www.hrady.cz
Bzenec (8 km)
zřícenina hradu
Zaniklý hrad poprvé zmiňovaný v 1. polovině 11. století. Od poloviny 13. století byl významným centrem královské a později markraběcí vlády na jižní Moravě. Patrně roku 1423 byl dobyt a pobořen husity, od roku 1435 se uvádí jako pustý.
Uherský Ostroh
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Uherský Ostroh (10.2 km)
hrad
Z r.1318 je listinou doložena první zástava, v níž se sídlo nazývá tvrzí, a od r.1320 je převzali páni ze Šternberka. Na konci 14.stol. držel hrad markrabě Prokop, a proto ho r.1400 obléhal král Zikmund. Dnes je zámek účelové využit(soud).
© radek dohnálek 2000, www.hrady.cz
Milotice (13.5 km)
zámek
Původně vodní tvrz, přestavěná na renesanční opevněný zámek. Poškozen za tureckého a tatarského vpádu roku 1663. Po požáru v r. 1705 zásadně barokně přestavěn a byl zde zřízen park ve francouzském stylu.
Kuželov
2003 ©Hana Kubikova, www.hrady.cz
větrný mlýn (14.6 km)
mlýn
Větrný mlýn postavený v roce 1842. Naposledy funkční v roce 1946, poté chátral až v roce 1964 byla opravena křídla a mlýn byl ještě jednou spuštěn. Poté byl opuštěn. Od roku 1973 je mlýn kulturní technickou památkou.
pohled z Palackého ulice
© Pavel Zany Komárek 14.4.2003, www.hrady.cz
Kyjov, Vlastivědné muzeum Kyjov (17 km)
zámek
Zámek vystavěl Jan Kuna z Kunštátu okolo roku 1548 na zbořeništi staré tvrze. R. 1636 zničen požárem a vystavěn znovu. Z 18. stol. pochází podlouhlá přístavba spojující obě starší budovy. Průčelí vyzdobeno sgrafity při opravě v roce 1911. Dnes sídlem Vlastivědného muzea Kyjov.
Kostel sv. Václva
2002 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
sakrální památky
Ve vinařské obci Boršice u Buchlovic na malém kopečku se vypíná kostel sv. Václava a hned vedle stojí zajímavá budova fary. Kostel sv. Václava byl postaven okolo roku 1703 a přestavěn v roce 1791. Jedná se o barokní jednolodní kostel s čtyřbokou ...
Západní křídlo
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Hluk (17.5 km)
tvrz
Tvrz z roku 1391. Dobyta při česko-uherských válkách. Poté renesančně přestavěna. Dnes využívána pro kulturní účely.
Pohled na hradní těleso
©Martin Kabeláč 03/2007, www.hrady.cz
Kanšperk, Gansberg (17.7 km)
torzo hradu
Základy jednodílného nevelkého hradu ze 14. století, nedaleko vsi Suchova. Jako jeden z majitelů se udává v roce 1417 Jan Lýsek z Brandýsa, možná otec známého hejtmana a vojevůdce Jana Jiskry z Brandýsa. V roce 1486 se uvádí jako pustý.
2003 © Luděk Pitter, www.hrady.cz
Buchlovice (19.4 km)
zámek
Mimořádně hodnotný barokní zámek ve stylu římské vily. Postaven na odstupňovaných terasách. Park zřízen v italském stylu, později přeměněn na francozský a anglický. Poslední držitelé zámku, Barchtoldové, sem umístili vojenskou nemocnici.
Jádro od východu
© Roman Řezáč 10/2004, www.hrady.cz
Bohuslavice (20.6 km)
zaniklý hrad
Hrad z roku 1408 vybudovaný pány z Holštejna. Poslední zprávy z roku 1446.

TOPlist