Pensions | Hôtels | Centres de loisirs | Locations vacances | | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ

Sights in the vicinity

Jediný svědek hradu
©1999 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Vitějovice, Osule, Vítějice (3.3 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Zakladatelem byl pravděpodobně Přemysl Otakar II., stavba nedokončena. V majetku koruny do r. 1283, poté se stává majitelem Jan z Michalovic, počátkem 14. stol. páni z Újezda, po r. 1317 Bavor II. ze Strakonic, r. 1344 Rožmberkové. Pobořen (prevence proti zneužití).
patrný pahorek na  nízké ostrožně mezi zástavbou
© zdeněk komínek, 05/2006, www.hrady.cz
Bavorov (5.6 km)
zaniklý hrad
Hrad asi stával na nevysokém ostrohu na jižním konci města. První písemný doklad o hradu je z r. 1334. Hrad vystavěl nejspíš Bavor III. ze Strakonic. Hrad byl patrně již ve druhé pol.14. st.opuštěn a zanikl, takže po něm nejsou žádné stopy.
Pohled z věže
© 1992 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Helfenburk, Helfenburg (7.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného v roce 1355 Petrem z Rožmberka na základě povolení Karla IV. V pozdní gotice přestaven na pevnost. V roce 1977 je strážní věž upravena na rozhlednu.
Heydlův dům a kostel sv. Jakuba
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
MPK od r.1981. Řada historických budov. Nejstarší gotická kostel sv.Jakuba. Mnoho renesančních budov, zdobené sgrafity. Dva pásy městského opevnění.
, www.hrady.cz
zámek
Rožmberský renesanční letohrádek vybudovaný ve stylu italské renesanční vily. V roce 1601 koupil vilu císař Rudolf II., krátce na to ji však získali Eggenbergové a roku 1719 Schwarzenbergové. Cenné interiéry s malířskou a štukovou výzdobou.
Budova sýpky bývalého dvora s druhotně použitým portálem původní tvrze (vpravo)
© Filip Matoušek 05/2006, www.hrady.cz
Želibořice (9.2 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz zemanů ze Želibořic blíže neznámé podoby, stojící původně někde v areálu dvora. Po r. 1680 úplně zbořena, dodnes se v jižním průčelí staré sýpky dochoval jen druhotně použitý pozdně gotický sedlový portál s reliéfy mužské a ženské hlavy.
Drslavice (okres Prachatice) - goticko-renesanční tvrz přestavěná na sýpku a restauraci
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Drslavice (10.4 km)
tvrz
Nejstarší písemná zpráva o vsi pochází z r. 1348, kdy byl jejím majitelem Štěpán z Drslavic. Na konci 15. století koupili Drslavice Boubínští z Újezda. Za Viléma z Rožmberka došlo k přestavbě tvrze v renesanční zámek.
celkový pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 10/9/2004, www.hrady.cz
Libějovice, starý zámek (11.3 km)
zámek
Renesanční zámek byl gotickou tvrzí, která byla postavena r. 1352. Vilém z Rožmberka dal tvrz r.1559 přestavět na čtyřkdřídlý renesanční zámek. R. 1805 byly provedeny zajišťovací práce, které zabránily sesedání zdí.
Pohled skrz někdejší příkop
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Poděhusy, Podeřiště (13.3 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. R. 1262 zmiň. jako věno Hedviky ze Šaumberka, vdovy po Vokovi z Rožmberka. Zdědil syn Jindřich. R. 1380 držel hrad jako zástavu Vilém z Újezda, r. 1387 opět v maj. Rožmberků. Zánik hradu spojován s tažením husitů r. 1421. R. 1481 pustý.
1. Severní čelo jádra
2002 ©Random, www.hrady.cz
Hus, Křišťanovice (15.4 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky gotického hradu. Postaven r. 1341 na ochranu okolních vsí proti nebezpečí z Bavor. V 15. st. se zde usídlil loupežník Habart Maršík z Hrádku a přepadal odtud kupce na tzv. Zlaté stezce. V r. 1441 byl hrad obležen, poté zapálen a rozbořen.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
6
Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
© petr havlík 10/2005, www.hrady.cz
Kuglvajt, Kuklov (18.8 km)
zřícenina hradu
Hrad Kuglvajt postavil Jetřich z Portic kolem r. 1357. Po Jetřichově smrti (1367) se stal královským majetkem. V r. 1395 vojsko Jindřicha z Rožmberka hrad dobylo a rozbořilo. Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.
vstupní zámecké křídlo z nádvoří
© Pavel Zany Komárek 30/9/2001, www.hrady.cz
Vimperk, Winterberg (19.5 km)
zámek
Zámek přestavěný z královského hradu. Postaven před r. 1264, často střídal majitele, přestavěn za Kaplířů po r. 1479, renesanční přestavba v l. 1530-60. Dnešní podoba výsledkem schwarzenberských přestaveb 18. a 19. st. V části zámku sídlí muzeum.
Vstup do sklepa z parku se zbytkem portálku
© Filip Matoušek 06/2005, www.hrady.cz
Čestice, u Volyně (19.8 km)
torzo tvrze
Zřícenina tvrze. Čestice se zmiňují již r. 1243. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic. R. 1520 byla pro loupežné výpravy Přecha z Čestic vypálena vojskem. Dalšími majiteli byli Hodějovští z Hodějova, r. 1622 Hýzrlové z Chodů. Ti se rozhodli postavit pohodlnější zámek a tvrz byla později zbořena.
© Jiří Martínek 1995, www.hrady.cz
Myšenec (20 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. Vybudován v 2. pol. 13. stol. písecko-zvíkovskou stavební hutí pro Přemysla Otakara II. Poprvé zmiň. r. 1273, když zde král vydal listinu. Měl být stavbou reprezentačně prestižního charakteru. Po smrti krále r. 1278 ponechán osudu.
2003 ©Vojtěch Kaplan, www.hrady.cz
ostatní
Holašovice jsou dokladem jihočeského selského baroka 2. pol. 19. st. Poprvé byly zmíněny r. 1263, Václavem II. byly darovány klášteru ve Vyšším Brodě. Po morové epidemii byly osídleny německými obyvateli. Náves je zapsána do seznamu UNESCO.
Telekomunikační stožár s rozhlednou od jihovýchodu
© Ivan Grisa 07/2010, www.hrady.cz
Čestice (20.2 km)
věž
Vyhlídková plošina ve výši 7 m nad terénem je přisazena k telekomunikačnímu stožáru nad Česticemi poblíž zdejší Kalvarie (viz heslo). Volně přístupná od postavení roku 1999.
Dům alpského typu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
Dřevěné domy alpského stylu, roubené nebo poloroubené, s podkrovní světnicí, v průčelí nejméně 3 okenní osy, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom je Volarské muzeum. Zachováno čtrnáct domů.
Rozhledna na Vysokém Kamýku - před rekonstrukcí
2003 ©Jiří Šimána, www.hrady.cz
Vysoký Kamýk (24.9 km)
věž
Víceúčelová věž s rozhlednou (16 m, 627 m n. m.) stojí na místě význ. trigonometrického bodu. Pův. dřevěnou věž z r. 1931 nahradila r. 1941 zděná zeměměřická věž. Po 2. sv. válce sloužila jako rozhledna, poté byla dlouho nepřístupná. Po rekonstrukci v roce 2011 byla otevřena veřejnosti 1. 5. 2012.
Chlum - bývalá tvrz od západu
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Chlum (25.9 km)
tvrz
Tvrz byla postavena snad již ve 13. stol., kdy se zmiňují pánové z Chlumu. Rod z Chlumu se r. 1318 rozvětvil: Jindřich dál seděl na Chlumu a Smil na Křemži. Dalšími majiteli byli Dubenští, Častolárové či Eggenberkové. Tvrz mnohokrát stavebně upravována až k podobě hospodářského dvora (17. stol.).

TOPlist