Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ

Sights in the vicinity

celkový pohled od jihu
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
kostel sv. Mikuláše, Liptovský Mikuláš (5.6 km)
sakrální památky
Kostel sv. Mikuláše, založen okolo r. 1280. Mnohokrát přestavovaný chrám s gotickým jádrem. Dominuje jižní straně hlavního náměstí Liptovského Mikuláše. Jednolodní stavba, štíhlá gotická okna, vysoká vstupní věž s pseudorománskými okny zvonového patra. V gotickém portálu je reliéf sv. Mikuláše.
Zámek od jihozápadu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Okoličné, Liptovský Mikuláš (8.5 km)
zámek
Renesanční zámek z 1. pol. 17. století ve středu obce nedaleko kláštera. Sídlo rodu Okoličányů. Poschoďová obdélná budova s nárožnímy kruhovými arkýři. V r. 1714 barokní úpravy průčelní fasády a nová střecha.
Klášter františkánů s kostelem sv. Petra z Alcantary
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
klášter františkánů s kostelem sv. Petra z Alcantary, Okoličné, Liptovský Mikuláš (8.5 km)
sakrální památky
Trojlodní pozdně gotický kostel sv. Petra z Alcantary s přiléhajícím klášterem františkánů. Komplex založen v l.1480 -92 šlechtickou rodinou Okoličányů. Na přelomu 16. a 17. stol. rozšířen a renesančně přestavěn.
Interiér páláce hradu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptov, Liptovský hrad, Veľký hrad liptovský, Liptovský starý hrad, Sielnický hrad (9.2 km)
zřícenina hradu
Nejvýše položený slovenský hrad (993m), symbol regionu. 1. zmínka r.1262. Po r.1340 správní centrum Liptova. Po r.1447 úmyslně pobořen, ale již po r.1454 opraven. Roku 1474 rozebrán až po základy. V l.1975-1987 zkoumán a zdivo zakonzervováno.
jihovýchodní pohled na Šándorovský kaštieľ
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptovský Ján, Šándorovský kaštieľ (11.6 km)
zámek
Klasicistní zámek se starším jádrem ze 17. století v severní části obce. Nízká přízemní obdélná budova s částečně zazděnou arkádovou chodbou v jižním průčelí, postavenou kolem r. 1830.
uliční fronta zámku 
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptovský Ján, kaštieľ Nyárovců (11.6 km)
zámek
Renesanční zámek (kaštieľ) rodu Nyárovců z konce 16. století. V 17. a 19. století několikrát upravován. V r. 1955 částečně přestaven. Zachovány nárožní arkýře na dřevěných krakorcích, klenby a jiné dekorativní prvky.
východní průčelí zámečku
© Jan P. Štěpánek 08/2005, www.hrady.cz
Liptovský Ján, Jonášovská kúrie (původne Szentiványiho kúrie) (11.7 km)
zámek
Klasicistní zámeček (kúrie) zvaný Jonášovská kúrie z poloviny 19. století v centru slovenské obce Liptovský Ján. Bloková přízemní stavba s fasádou pročleněnou pilastry a slepými arkádami.
pohled na zámek z hlavní silnice
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptovský Ján, kaštieľ Eugena Szentiványho (11.7 km)
zámek
Ve 30. letech 19. stol. klasicistně upravený zámek Eugena Szentiványho s renesančním jádrem ze 17. stol. Bloková patrová stavba s vystupujícím rizalitem byla v r. 1954 upravena na kulturní dům.
celkový pohled na jižní, nádvorní frontu zámku od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptovský Ján, kaštieľ Kasíno (11.8 km)
zámek
Renesanční zámek (kaštieľ) zv. Kasíno ze 17. století. Ve 2. pol. 19. století necitlivě upraven pro potřeby tzv. Židovské školy pro děti šlechticů a bohatých řemeslníků. Fungovala v l. 1870-96. Na počátku 20. stol. zámek dále nevhodně přestavován.
celkový pohled na zámek s dvojící polygonálních nárožních věžic
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
Liptovský Ján, Pálovský kaštieľ (11.8 km)
zámek
Renesanční zámek (kaštieľ) vystavěný v 17. století v jižní části obce. Bloková přízemní stavba s patrovými polygonálními věžemi v nárožích sv. křídla. Torzálně zachována sgrafitová výzdoba fasády.
celkový pohled na zchátralý zámek od hlavní silnice
© Jan P. Štěpánek 9/2005, www.hrady.cz
Podtureň (12.6 km)
zámek
Jednoduchý původně renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století. V polovině 18. století zbarokizován. V současnosti je zámek zdevastován a chátrá. V okolí obce cenné archeologické lokality.
celková hmota horního hradu připomíná český Kašperk či Radyni
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
Liptovský Hrádok, hrad a zámek (15.1 km)
zřícenina hradu
Hrad vznikl po roce 1312 jako kamenný gotický vodní hrad. V roce 1803 kompletně vyhořel. Zachovala se jen část příkopu v podobě okrasného jezírka. V současnosti je celý areál nepřístupný a chátrá.
pohled z dolního hradu na horní palácové jádro
© Jan P. Štěpánek 10/2005, www.hrady.cz
Likava (16.6 km)
zřícenina hradu
Hrad založený ve 14. st. V 15. st. byl nejprve v rukou husitů a poté často měnil majitele. V 16. st. renesančně upraven. V 2. pol. 17. st. sloužil jako věznice. V roce 1707 hrad dobyla a zničila Rákócziho vojska. Od té doby je v ruinách.
staré versus nové
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
kaštieľ sv. Žofie, Ružomberok (17 km)
zřícenina zámku
Ruina bývalého zámku, částečně zdemolovaného a zakomponovaného do koplexu nákupního centra Hypernova. Původně gotická stavba z roku 1397 byla přestavěna v 16. stol. do renesančního slohu.
celkový pohled od jihu
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
synagoga, Ružomberok (17.3 km)
sakrální památky
Ružomberská synagoga pochází z roku 1890. Budova v novorománském slohu je cenná především pro svou architekturu. V současnosti chátrá.
pohled na hlavní průčelí kostela sv. Ondřeje
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
kostel sv. Ondřeje, Ružomberok (17.4 km)
sakrální památky
Gotický kostel sv. Ondřeje ze 14. století. Přestavěn v roce 1585 a dále v 18., 19. a 20. století. Interiér kostela vymaloval v letech 1902-1903 J. Hanulu. Hned vedle kostela je situován pomník slovenského buditele Msgr. Andreje Hlinky.
Celkový pohled na objekt kostela
© Jan P. Štěpánek 9/2005, www.hrady.cz
kostel Panny Marie, Liptovská Mara, Pribylina (18.4 km)
sakrální památky
Věrná replika kostela Panny Marie ze zatopené obce Liptovská Mara. Znovupostavena s použitím množství originálních prvků ve skanzenu v Pribylině.
celkový pohled
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
Parížovce, Múzeum liptovskej dediny Pribylina (18.5 km)
zámek
Věrná replika zámku, který stával v zatopené obci Parížovce, postavená v Muzeu liptovské vesnice v Pribylině. Budova zámku je přesnou kopií původní budovy s množstvím použitých originálních architektonických článků a s původním mobiliářem.
hlavní průčelí zámku a socha sv. Jana Nepomuckého
© Jan P. Štěpánek 09/2011, www.hrady.cz
Horná Lehota, Oravský Podzámok (19.4 km)
zámek
Renesanční patrový zámeček s nárožními arkýřovými věžicemi, vystavěný po r. 1582 Jiřím Abaffym, kapitánem Oravského hradu, na okraji obce. Členové rodu Abaffyů sloužili jako kapitáni a správcové hradu. Opravený zámeček je nepřístupný.
Oravský hrad od jihozápadu
© Jan P. Štěpánek 09/2011, www.hrady.cz
Oravský hrad, Oravský Podzámok (21.4 km)
hrad
Hrad z konce 13. stol., vystavěný na dominantním skalním bradle a jeho terasách nad řekou Oravou. Výrazného rozvoje a přestaveb se dočkal od poloviny 15. stol. do 1. třetiny 17. století za krále Matyáše Korvína, Jana z Dubovce a rodu Thurzů. Dnes sídlo Oravského muzea a stálé hradní expozice.

TOPlist