Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ

Sights in the vicinity

© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
Veľký Biel, kaštieľ Imricha Csákyho (2.9 km)
zámek
Kaštěl (typ zámku) nechal postavit v l. 1719-1732 na místě staršího sídla Žigmund Čáki, spravoval jej jeho bratr Imrich. Za 2. světové války částečně vyhořel. V r. 1955 zrekonstruován, od r. 1960 sloužil jako domov důchodců a později jako ústav pro mentálně postižené. Poté vrácen v restituci.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
kostel sv. Štěpána krále, kostol sv. Štefana kráľa, kostol sv. Štefana Uhorského, Bernolákovo (Čeklís) (8.3 km)
sakrální památky
Kostel vznikl zřejmě někdy v pol. 12. stol. Původně románská stavba byla ve 14. stol. goticky přestavěna. Další úpravy proběhly v 17. a 18. stol. V 19. stol. byl upraven krov a zvýšen západní štít lodě. Poslední významná úprava se udála počátkem 50. let 20. stol.
Čeklís
© Pavel Semple, 10/2013, www.hrady.cz
Čeklís, Bernolákovo (8.4 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu na západním okraji vsi Bernolákovo asi 15 km od centra Bratislavy. Postaven ve 13. stol. k obraně cesty z Bratislavy do Trnavy a Šintavy. Poprvé zmiňován r. 1304, kdy byl postoupen Matúši Čákovi Trenčianskému. Zanikl ke konci 15 stol.
Bernolákovo
© Pavel Semple, 10/2013, www.hrady.cz
Bernolákovo (8.4 km)
zámek
Barokní zámek postaven Josefem Esterházy v letech 1714-1722. V roce 1766 zde pobyla císařovna Marie Terezie. Zkonfiskován státem v roce 1947. Dnes v soukromém vlastnictví a chátrá. Park přeměněn na golfové hřiště.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
Malinovo (10.6 km)
zámek
Původně renesanční kaštěl (zámek) vznikl za arcibiskupa Juraje Selepčéniho v letech 1677-1680 přestavbou staršího vodního hradu. V 19. stol. za Juraje Apponyiho klasicistně přestavěn do současné podoby. Apponyiovcům patřil až do r. 1923, kdy se stal sídlem zahradnické školy. Dnes v majetku obce.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
zámek
Zámek nechal vybudovat na místě staršího sídla z r. 1640 ve 2. pol. 18. stol. Anton Grassalkovič. V r. 1841 jej koupil srbský kníže Michal Obrenovič. V r. 1856 postihl zámek požár, po kterém byl přestavěn do dnešní podoby. V současnosti je zrekonstruovaný a sídlí v něm dvě jezuitské instituce.
hradební zeď nedaleko zámku
© Milan Caha 06/2009, www.hrady.cz
městské opevnění, Pezinok (12.1 km)
99
Hradby budované po roce 1647 z příkazu krále Ferdinanda III., které nahradily provizorní opevnění z počátku 17. stol. Opevnění bylo postupně likvidováno po roce 1867. Příkop zanikl, fragmenty hradební zdi se zachovaly na několika místech města.
pohled ze zámeckého parku
© Milan Caha 06/2009, www.hrady.cz
Pezinok (12.1 km)
zámek
Původně vodní hrad, vybudovaný na přelomu 13. a 14. stol. grófy ze Svätého Jura a Pezinku. Přestavěn na zámek r. 1844 Pálffyovci, Od r. 1936 patřil Slovenskému vinohradnickému družstvu. Dnes je zde expozice vína.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
městské opevnění, Modra (14.5 km)
99
V r. 1607 získala Modra od císaře Rudolfa II. statut svobodného královského města. Proto bylo v letech 1610 -1647 vybudováno opevnění se třemi branami, Pezinskou, Dolní a Horní. Později opevnění ztratilo význam a většina ho byla zbořena. Dodnes se zachovaly části hradeb a tzv. Horní brána.
Nádvoři
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
Modra (14.7 km)
zámek
Objekt vznikl někdy v 16. stol. původně jako obytný mlýn. V 17. stol. byl přestavěn. Významným obdobím bylo až vlastnictví rytíře Arthura Polzera, který jej přebudoval na kaštěl (typ zámku). Od 20. let 20. stol. patřil státu a sloužil jako vinařsko-ovocnářské škola.
Pozostatky veže
© Jano Hergott 05/2004, www.hrady.cz
Biely Kameň, Svätojurský hrad, Bílý kámen (15.1 km)
zřícenina hradu
Zbytky gotického hradu z druhé poloviny 13. století, vybudovaného rodem pánů ze Svätého Jura a Pezinku. Od roku 1663 po tureckém vpádu je v zříceninách
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
Budmerice (15.7 km)
zámek
Zámek nechal vybudovat v l. 1888-1889 Jan Pálffy podle projektu vídeňského architekta Franze von Neumanna. Je postaven v eklekticistickém stylu a obklopuje jej anglický park. Posledním majitelem byl hrabě Pavel Pálffy. Od r. 1945 v majetku státu. Dnes slouží jako muzeum s expozicí dobového nábytku.
vnitřní nádvoří jádra
© David Hamza, 08/2008, www.hrady.cz
hrad
Celoročně otevřená renesanční pevnost z l. 1536-58 s unikátními bateriovými věžemi. Přístupné jsou reprezentační interiéry bohatě vybavené historickým mobiliářem a rozsáhlé sklepní prostory patřící k největším v Evropě. Okolí hradu parkově upraveno.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
kostel sv. Emericha, kostol sv. Imricha, Častá (20 km)
sakrální památky
Původně jednolodní gotický kostel z pol. 14. stol. byl v 15. stol. pozdně goticky přestavěn a v l. 1774-1775 barokně upraven. V l. 1936-1937 výrazně rozšířen o dvě boční lodě. Hlavní oltář z r. 1637 od Tomáše Pändla. Částečně dochovány gotické fresky z 2. pol. 15. stol.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
Častá, Killyho kúria (20.1 km)
zámek
První zmínka o kúrii pochází z r. 1543, kdy ji vlastnil Jan Dernschwam z Hradičína. V 17. stol. ji vlastnil Pavol Kelio, od jehož rodu získala i svůj název Killyho kúria. V 19. a 20. stol. ji vlastnili Pálffyové. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhají zde rekonstrukční práce.
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
kaple Nejsvětějšího Spasitele, kaplnka Najsvätejšieho Spasiteľa, Častá (20.1 km)
sakrální památky
Kapli v neogotickém slohu nechal vybudovat Viktor Fugger v r. 1898. Stavbu projektoval Silárd Varday z Dolian, ředitel umělecko-průmyslové školy v Pešti. Její průčelí je inspirováno průčelím korunovačního Matyášova chrámu v Budapešti. V kapli je dřevěný neogotický oltář.
© Pavel Semple, 04/2016, www.hrady.cz
městské opevnění, Trnava (21.5 km)
99
Městské opevnění pochází z přelomu 13. a 14. stol. Opevněná plocha představuje 56 ha o rozměrech 800 x 700 m, obvod opevnění přibližně 3 km. V 19. stol. byly brány a některé úseky hradeb zbourány. Dnes zakonzervováno.

TOPlist