Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Nový Světlov - zámek
© Hana Kubikova 06/2006, www.hrady.cz
zámek
Původně pozdně gotický hrad. V renesanci opevněn. Obstál při útoku Bočkajovců roku 1605, Švédů za třicetileté války, i Turků a Tatarů roku 1663. Ve 40. letech 18. století upraven na zámek ve stylu tudorské gotiky. Nyní je zde regionální muzeum.
Nezdenice - empírový zámek
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Nezdenice (4.1 km)
zámek
Původní tvrz ze 14. stol. zpustošena za válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, později znovu obnovena. Poč. 18. stol. koupili Nezdenice Serenyiové, přebudovali tvrz na barokní zámek. Poč. 19. stol. rod Herringů - přestavba na zámek empírový.
Pohled na kopec se zříceninou
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Zuvačov, Zubačov, Komňa (5.9 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad. Ves Komňa r. 1261 v maj. vizov. kláštera. R. 1385 zmiň. Dětoch z Komně. V l. 1408-20 hrad v zástavním držení Adama a Dražka z Hrádku. R. 1448 hrad prodán Zdeňkem ze Šternberka Miroslavovi z Cimburka. R. 1517 pustý.
Vstupní trakt
© Pavel Vítek 06/2005, www.hrady.cz
Luhačovice (7.2 km)
zámek
Hrabě Volfgang Serenyi, v místech tvrze vybudoval v l. 1730 - 1738 barokní zámek.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
ostatní
Minerální pramen Vincentka (dříve Hlavní pramen) byl upraven r. 1680. Je jeden z nejstarších z celkem 16 pramenů v Luhačovicích. R. 1789 nad ním byl vybudován pavilon. R. 1792 byl pojmenován po hraběti Vincenci Serényim. Pramen byl opakovaně upravován. R. 1947 byl umístěn do současné haly.
Bánov - pohled na místo hradu
© Karel Světlík, 08/2010, www.hrady.cz
Bánov (8.1 km)
zaniklý hrad
První písemná zmínka o hradě Bánov je z roku 1091 a nachází se v Kosmově kronice. Původně hrad vlastnil rod Vítkovců. Na počátku 14. století obsadil hrad dočasně Matúš Trenčianský, ale poté opět majitelé Vítkovici.
Uherský Brod
Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Nakladatelství LIBRI, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Hrad se uvádí až roku 1338. O jeho existenci ve 13. a 14. století svědčí nález grošů Václava II. Od 14. století hrad ztrácel funkci a postupně mizel. Poslední budovy hradu zničeny za třicetileté války a místně na ně navázal pozdější kounický zámek.
Uherský Brod - Panský dům
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Panský dům (11 km)
tvrz
Tvrz postavená r. 1512 Janem z Kunovic poté, co získal Uherský Brod. Jako sídlo panstva sloužila do r. 1611, kdy Brod koupili Kounicové. Ti zde nesídlili a dům sloužil jen správním účelům. Později byl barokně přestavěn a upraven na byty. R. 1922 jej po vymření Kouniců koupilo město.
Uherský Brod - zámek
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Uherský Brod (11.1 km)
zámek
Původně hrad vybudovaný za Přemysla Otakara II. Pobývali zde panovníci (Karel IV., Zikmund, Matyáš Korvín). R. 1512 byl opuštěn a chátral. V r. 1645 zpustošen Švédy. Na poč.18. st. zde postavili Kounicové barokní lovecký zámeček zvaný Baráník.
Velký Ořechov
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
zámek
Zaniklá tvrz z pol. 14. stol., první písemná zmínka z r. 1500. Časté střídaní majitelů, pravděp. zanikla za třicetileté války, nejpozději však za tatarského vpádu r. 1663 a nebyla již obnovena.
Starý Světlov
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Starý Světlov (12.9 km)
torzo hradu
Gotický hrad je poprvé uváděn r. 1360, kdy patřil Albertovi ze Šternberka. Hrad r.1449 stavové vykoupili a postoupili ho čtveřici šlechticů. Byl opuštěn teprve po výstavbě Nového Světlova nad Bojkovicemi a r.1517 se uvádí jako pustý.
Rýsov (okr. Zlín)
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Rýsov (13 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Dle archeol. výzkumu se zde žilo v obd. 2. pol. 13. - 1. pol. 14. stol. Zmiň. v pramenech pouze r. 1517 již jako pustý, kdy byl prodán Jitkou roz. z Landštejna a jejím mužem Jáchymem z Biberštejna Burianovi z Vlčnova.
zdivo
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Engelsberg, Engelsberk, Sehrad, Sehradice, Tetov, Vala (13.5 km)
torzo hradu
Hrad Engelsberg (Andělský hrad), zal. koncem 13. st. biskupem. Poč. 14. st. byl dobyt. Od 14. st.-poprvé název Sehradice. V 18. st.-Sehrad, Vala. Tetourové jej vlastnili již jako opuštěný. Dnes zbyly valy předhradí, malé zdivo, vyvýšenina z věže.
Pohled na centrální pahorek od západu
© Roman Řezáč 07/2005, www.hrady.cz
Částkov (14.5 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz, prvně zmiňovaná ve 14. stol., kdy byla sídlem vladyků z Částkova. Postavena byla snad Vlčkem nebo jeho synem Jaroslavem. Později byla tvrz připojena ke Kunovicím a r. 1497 se zmiňuje jako pustá. Na jiném místě byla postavena tvrz nová (uvádí se v l. 1570-1637), ta zanikla před r. 1667.
Brumov
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Brumov (16.6 km)
zřícenina hradu
Hrad z 50. let 13. století vybudovaný biskupem Brunem ze Schaumburku. Roku 1621 dobyt a vypleněn. V roce 1820 vyhořel a poté rychle zpustl.
hlavní průčelí těsně po dokončení rekonstrukce
© Pavel Zany Komárek 25. 8. 2009, www.hrady.cz
Bílovice (18.9 km)
zámek
Z tvrze vznikl koncem 16. st. renesanční zámek s arkádami. R. 1809 jej koupil Ferdinand hrabě z Laurencin-Beafortu a nechal jej upravit v empírovém stylu. Od r. 1831 do r. 1945 zámek vlastnili Logothetiové. R. 1845 zde byl hostem malíř Josef Mánes.
pohled od západu - ze zahrad
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Vizovice (20.1 km)
zámek
Původní klášter Smilheim ze 13. st. byl v 15. st. pobořen Husity. V 16. st. jej nahradil zámek zvaný Nový Smilheim. R. 1749 lehl popelem . V letech 1750 -1766 byl postaven zámek nový. Trojkřídlá dispozice, inspirace francouzskými vzory.
Západní křídlo
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Hluk (20.3 km)
tvrz
Tvrz z roku 1391. Dobyta při česko-uherských válkách. Poté renesančně přestavěna. Dnes využívána pro kulturní účely.
Pohled na hradní těleso
©Martin Kabeláč 03/2007, www.hrady.cz
Kanšperk, Gansberg (22.9 km)
torzo hradu
Základy jednodílného nevelkého hradu ze 14. století, nedaleko vsi Suchova. Jako jeden z majitelů se udává v roce 1417 Jan Lýsek z Brandýsa, možná otec známého hejtmana a vojevůdce Jana Jiskry z Brandýsa. V roce 1486 se uvádí jako pustý.
Hrad Malenovice
©Táňa Veselá, www.hrady.cz
Malenovice (22.9 km)
hrad
Hrad tzv. plášťového typu, přestavěný ve 14. st. ze starší tvrze. R. 1427 dobyt husity. Často střídal majitele a byl několikrát přestavován. V baroku dostaven Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna - Kastelkornu. Po požáru r. 1951 slouží jako muzeum.

TOPlist