Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Umístění hradu
©2000 Martin Chvátal, www.hrady.cz
Kokštejn, Kopfštejn, Kupfštajn (0.4 km)
zaniklý hrad
Zřícrenina hradu z 2. pol. 14 století postaveného many třebíčského kláštera. Hrad neměl dlouhého života. Jako pustý se uvádí již roku 1556 v urbáři náměšťského panství. Zničen byl v tažení moravských stavů proti loupeživým rytířům.
Torzo zdi hradu, www.hrady.cz
Holoubek, Taubenstein (2.6 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného v 1. polovině 14. stol. V 15. století sídlo loupeživých rytířů. V roce 1446 zbořen z rozhodnutí moravských stavů.
Kozlov
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Kozlov, u Náměšti nad Oslavou (2.9 km)
zřícenina hradu
Po vybudovaném hradu Kozlov v r. 1310 zbyly jen nepatrné pozůstatky. Hrad náležel třebíčskému benediktinskému klášteru. Byl zničen v 2. pol. 15. století za válek česko-uherských. V roce 1490 se již uvádí jako pustý.
Celkový pohled na hrádek od jihu
© Roman Řezáč 05/2006, www.hrady.cz
Zňátky (5.8 km)
zaniklý hrad
Výtečně zachovalý reliéf hrádku nad Velkopolským mlýnem, s neznámou historií.
východní bok štítové zdi
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Lamberk (5.9 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu ze 14. st. Postaven mezi l. 1364 a 1376 Jaroslavem z Kninic. Na přelomu 14. a 15. st. byl základnou vojenských rot Jaroslavova syna Jana Sokola z Lamberka. Zbořen za feudálních rozbrojů kolem r. 1440. R. 1459 byl již pustý.
Rozhledna Babylon
© Jan Klapetek 05/2006, www.hrady.cz
Babylon (6 km)
věž
Věž postavena roku 1831 hrabětem Jindřichem Vilémem Haugwitzem pro potřeby zemského měření. Dle dobových pramenů měla o jedno patro více, které bylo sneseno po prohrané rakousko-pruské válce v roce 1866.
Nejmenší z prostor východního paláce
© Roman Řezáč 2004, www.hrady.cz
Nový hrad, Sedlec, Sedlecký hrad (6.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Postaven snad ve 14. stol. některým z drobných manů třebíčského kláštera zřejmě na ochranu východních vsí kláštera. Byl patrně zničen za česko-uherských válek v druhé pol. 15. stol. R. 1556 již zmiňován jako pustý.
křížový kámen u Hrotovic
2002 © Michal Onderka, www.hrady.cz
smírčí kříž, Hrotovice (7.1 km)
ostatní
Objekt stojí u lesní trati z Hrotovic směrem na Slavětice a Rouchovany.Přístup je ze silnice Ivančice-Hrotovice.Přístup z původní asfaltové silnice Ivančice-Hrotovice cca 1.5km od křižovatky s odbočkou na Dalešice/Rouchovany.Po lesní trati asi ...
Náměšť nad Oslavou - gotický hrad přestavěný na renesančně-barokní zámek
2003 ©Zany, www.hrady.cz
zámek
Zámek přestavěný z gotického hradu. Renesanční podobu dostal v 16. st. za Jana Staršho ze Žerotína. R. 1760 vyhořel, obnoven Haugvici. V ineriérech cenná sbírka tapiserií. Po zestátnění sloužila část zámku jako příležitostná prezidentská rezidence.
© Jaroslav Řezáč 2003, www.hrady.cz
Rabštejn, u Dukovan (8.9 km)
zřícenina hradu
Dochovaná zeď hradu dvoupalácové dispozice. Hrad postavili páni z Janovic. Prvně byl zmíněn r. 1358, majiteli byli markrabě Jan Jindřich, v 15. st. loupeživý rytíř Hynek Jevišovský, za husitských válek Pernštejnové. R. 1476 uveden jako rozbořený.
Kralice nad Oslavou
© 05/2003 Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
zřícenina tvrze
Zříceniny tvrze Kralických z Kralic z pol. 14. st.. Ve 40. letech 16. st. byla přebudována na renesanční zámeček. R. 1572 jej koupil Jan st. ze Žerotína. V l. 1578-1620 se stal útočištěm slavné tiskárny a knihařské dílny. Za třicetileté války zanikl.
© Jaroslav Řezáč 2004, www.hrady.cz
Kraví Hora (10.6 km)
zřícenina hradu
Zbytky hradu založeného r. 1360. Vlastníkem byl Ješek z Náchoda, prodán byl Šelmberkům. Vstup byl chráněn stavbou neznámé podoby s hláskou. Dochovány jsou obvodové hradby, příkop, prohlubeň po studni, 5 m torzo hlásky. R. 1494 byl uveden jako pustý.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Levnov, Ketkovský hrad (11.4 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu zvaného Ketkovský hrad. Založen údajně ve 13., spíše však až v pol. 14. st., kdy patřil pánům z Lipé. Okolo r. 1440 obsazen rakouskými lapky, r. 1442 dobyt vojskem královských měst a rozbořen.
Pohled od západu na zachovalé torzo věže mezi pozdější zástavbou
© Roman Řezáč 05/2006, www.hrady.cz
Nárameč (13.5 km)
tvrz
Zachovalé torzo věže tvrze ze 14.století, dnes slouží pro účely bydlení jako soukromý majetek.
, www.hrady.cz
Templštejn (14.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Vybud. v l. 1281-98 řádem templářů. Po lidvidaci řádu Filipem Sličným r. 1312 maj. Bertold Pirkner, r. 1349 Přibík ze Šelmberka, r. 1379 páni z Lipé (nový palác a další stav. úpr.), r. 1482 páni z Doubravice. Pustý po pol. 16. stol.
archiv Památkový ústav Brno, www.hrady.cz
zámek
Původně renesanční tvrz z poloviny 16. stol., později přestavěná na zámek. V roce 1700 prošel velkolepou barokní přestavbou. Roku 1723 přistavěno divadlo a rozměrný kostel.
Větrný mlýn
© Marian Repáš 2004, www.hrady.cz
Stařík (16.3 km)
mlýn
Větrný mlýn z roku 1836, sloužil k mletí smrkové kůry. Po nahrazení parním strojem chátral, proto jej obec roku 1929 odkoupila a v letech 1932-1934 upravila na byty. K bydlení sloužil až do poslední rekonstrukce, která byla provedena v roce 1977.
východní strana nádvoří s renesanční arkádou
© Pavel Zany Komárek 09/2002, www.hrady.cz
Sádek (20 km)
zámek
Původně hrad z 13. století, v 16. století přestavěný na renesanční zámek. Po požáru v roce 1694 barokně upraven. Do roku 1945 majetek rodiny Chorynských. Poté poničen minulou dobou. Dnes se zde nachází ZŠ.
© Jaroslav Řezáč 2004, www.hrady.cz
Bukovina (21.1 km)
zřícenina hradu
Nevýrazná zřícenina hradu z 1. poloviny 14. století. Pobořen zřejmě za válek krále Jiřího s uherským králem Matyášem. Od roku 1481 uváděn jako pustý.
Zámek, v pozadí s věž kostela
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
Moravské Budějovice, Muzeum řemesel Moravské Budějovice (23.2 km)
zámek
Zámek nechal postavit v letech 1666 - 1672 Rudolf Jindřich ze Schaumburku. Vznikl přestavbou čtyř renesančních měštanských domů a radnice se sgrafitovými psaníčky a renesančním portálem s letopočtem 1592. Dnes je zde městské muzeum a knihovna.

TOPlist