Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

© Petr Turyna 08/2006, www.hrady.cz
Ostromeč (1.9 km)
zaniklý hrad
Zříceniny hradu ze 14. st. Poč. 15. st. zpustlý, obnoven husity po r. 1424, dobyt a vypálen r. 1428 a 1435. R. 1450 znovu obnoven. R. 1471 neúspěšně obléhán. Zpustl před r. 1542. V neprostupném terénu dochovany zbytky budov, rozsáhlé valy a příkopy.
Severovýchodní budova
© Jan Laurýn, 09/2007, www.hrady.cz
Kozí Hřbet, Hrádek (4 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu. Poprvé se připomíná k r. 1369. Nalezená keramika však dokládá jeho existenci již ve 13. stol. R. 1441 dobýván Tábority. Zanikl na přelomu 15. a 16. stol., r. 1541 se uvádí poprvé jako "zámek pustý".
Zřícenina větrného mlýna
© Jiří Čížek 05/2009, www.hrady.cz
Příčovy, Větrník (9.7 km)
4
Pozůstatky větrného mlýna Holandského typu z 1 pol. 18. století. V provozu byl do konce 18. století. Poté jej jej majitel nechal z důvodu nepotřebnosti zpustnout.
zbytky tvrze jsou opravdu v těsné blízkosti přehrady
© Pavel Zany Komárek 25/9/2004, www.hrady.cz
Zrůbek (12.9 km)
torzo tvrze
Zaniklá tvrz postavená Rožmberky roku 1400 na skalnatém ostrohu u místa přívozu přes Vltavu. Zanikla za husitských válek již v první pol. 15. století při systematickém ničení rožmberských opěrných bodů na Vltavě.
Východní průčelí hospodářského stavení
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Včelní hrádek, Nussberg (13.9 km)
torzo zámku
Nepatrné zbytky klasicistního zámku v areálu, kde již v předhusitské době stával dvůr s tvrzí Nussberg. Zámek vystavěl krajský hejtman Karel Josef z Bienenberku po r. 1789. Od r. 1947 jej má ve správě město Jílové a chátrá. R. 1990 se budova zřítila.
Místo, kde stával hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Kožlí (14.5 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu poprvé zmiňovaného r. 1318. Ve 2. pol. 15. st. připojen k blízkému Konopišti. Zanikl patrně v době poděbradských válek. Ještě r. 1495 se však připomíná jako tvrz.
Hrad v Týnci n. Sázavou
© Jiří Čížek 04/2007, www.hrady.cz
Týnec nad Sázavou, Městské muzeum (14.6 km)
hrad
Část románského hradu, rozšířeného ve 14. a 15. stol., tvořená rotundou, hranolovou věží, přilehlou původně gotickou budovou a odkrytými základy románského paláce. Dnes na hradě sídlí Městské muzeum, pořádají se zde výstavy, koncerty atp.
© Jiří Čížek 01/2004, www.hrady.cz
zámek
Původní vodní tvrz (či hrad, prameny jsou v tomto ohledu nejednotné) postavená kolem roku 1350 byla přestavěna na jednopatrový zámek, který byl roku 1850 regotizován. Zámek má trojúhelníkové nádvoří. U zámku je rozsáhlý zámecký park.
Vysoký Chlumec
© Josef Houdek  10/2005, www.hrady.cz
hrad
Raně gotický hrad z r. 1382 postavil oblíbenec krále Václava IV. Purkart z Janovic. Od r. 1474 je v držení Lobkoviců. Při úpravách hradu byl povolán stavitel Jiří Aichbauer. Malířská výzdoba interiérů pochází až ze 2. pol. 18. stol. Hrad je zachovaný.
Celkový pohled přes řeku
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Zbořený Kostelec, Kostelec nad Sázavou (16.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu poprvé zmiňovaného v r. 1341. V r. 1450 byl dobyt Zdeňkem Konopišťským ze Šternberka. Ten dal hrad obnovit jako vojenský opěrný bod pro velké množství vojáků.
celkový pohled od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 25/9/2004, www.hrady.cz
Nedrahovice (16.9 km)
zřícenina zámku
Renesanční zámek, původně tvrz z r. 1366. Po roce 1561 ji vyženil J. Černín z Chudenic. Patrně v tomto období byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po jeho smrti zámek zdědil Diviš Černín popravený 21.6.1621 na Staroměstském nám.
© Jiří Čížek 10/2003, www.hrady.cz
Vargač (17 km)
hrad
Původně gotická stavba z 14. století, postavena za Jana Lucemburského. Od poč. 15. stol. se majítelé rychle střídali. Opuštěna počátkem 17. století. Na konci 18. století přeměněna Mansfeldy v sýpku - poté už se vzhled a využití stavby nezměnil.
Konopiště
© Petr Benda 07/2005, www.hrady.cz
Konopiště (17 km)
zámek
Zámek, pův. hrad, postaven kolem r. 1294 Tobiášem z Benešova. Goticky upraven poč. 16. stol. Jiřím ze Šternberka, renesančně r. 1605 Hodějovskými z Hodějova. Po r. 1725 barokně přestavěn Janem Josefem z Vrtby. Od r. 1887 v majetku F. Ferdinanda d´Este, romanticky upraven. Od r. 1921 v majetku státu.
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Radlík (17.5 km)
zámek
Prostý původně barokní zámeček od Ferdinanda Ignáce Schönpfluga z Gamsenberku z počátku 18. století, historický vzhled později setřen přestavbou na byty JZD.
© Petr Turyna 05/2005, www.hrady.cz
Vrškamýk, Hunec (18.3 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu Václava I. (cca 1240), dokončen za Přemysla Otakara II. Už za Václava II. začíná význam upadat, r. 1569 uváděn jako pustý. Zachovány nádvorní zdi a části příček paláců a brány jádra, zbytky brány předhradí, okružní val, příkopy.
© Jiří Čížek 04/2004, www.hrady.cz
Zvěřinec (19.7 km)
torzo hradu
Hrad byl založen dle písemností r. 1362. Zakladateli hradu byli páni erbu poloutrojříčí, kteří ho měli v držení až do husitských válek. Po Leskovcích hrad náležel Routům z Dírné. Jako pustý se uvádí k roku 1539. Dnes zbyla z hradu jen zřícenina.
Terénní vlna, která rozděluje pole jižněji od tvze a nivu potoka, kde stávala tvrz.
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Sulice, Sůlice (20.7 km)
zřícenina tvrze
Zarostlé tvrziště sevřené dvojicí rybníků, tvrz prvně zmíněná r. 1386 kdy i získává Vavřinc Martinů. Tvrz samotná zaniká pravděpodobně v 15.století, dále vedená jako pustá.
Restaurace a konferenční centrum
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
dům ATIS (21.5 km)
ostatní
V areálu hosp. dvora zámku Štiřín stojí konferenční centrum, dům Atis, pojmenovaný podle arch. Kačera, který ho koncem 90. let 20. stol. navrhl, projektoval a zčásti postavil. Převládající znaky zařazují dům k realizacím organické architektury.
Zříceniny vodní tvrze
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kouty (22.2 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze poprvé uváděné v predikátu r. 1368. Získány před r. 1394 Jarohněvem Vejhákem z Křečovic, v držení jeho rodu do polov. 16. st. R. 1546 tvrz rozdělena na dvě poloviny. Po r. 1606 Kouty připojeny ke Smilkovu, tvrz opuštěna a zpustla.
Karlštejn - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 09/2006, www.hrady.cz
Karlštejn (25.8 km)
hrad
Gotický hrad založený roku 1348 za Karla IV. na ochranu korunovačních klenotů a státních listin. Významná kaple sv. Kříže s deskovými obrazy od Mistra Teodorika. Necitlivou rekonstrukcí v 19. stol. zničena autentičnost hradu.

TOPlist