Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Vstupní partie jeskyně
2003 ©Vít Drbohlav, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Nepřístupná, uzamčená krasová jeskyně nad soutokem Loděnice (Kačáku) a Berounky s délkou chodeb cca 350 m. Jeskyně bývá pravidelně otevřena jedenkrát do roka v rámci Tetínských jeskyňářských dní.
sktomné zbytka hradu
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Tetín (7.5 km)
zřícenina hradu
Skromné zbytky hradu z pol. 13. století. Od roku 1321 v majetku Štěpána z Tetína. Hrad koupil Karel IV. a panství bylo připojeno k hradu Karlštejn. Poté brzy zpustl a zanikl.
Karlštejn - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 09/2006, www.hrady.cz
Karlštejn (8.4 km)
hrad
Gotický hrad založený roku 1348 za Karla IV. na ochranu korunovačních klenotů a státních listin. Významná kaple sv. Kříže s deskovými obrazy od Mistra Teodorika. Necitlivou rekonstrukcí v 19. stol. zničena autentičnost hradu.
© Jiří Čížek 04/2007, www.hrady.cz
Litovice (9.3 km)
tvrz
Původně biskupská tvrz, postavená stavební hutí Jana IV. z Dražic počátkem 14. století. Dochována řada architektonických prvků. Od počátku 18. století hospodářské využití (sýpka), v současné době prázdná a chátrající.
jihovýchodní pohled
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Nižbor, Nižburk (10.8 km)
zámek
Barokní zámek poprvé zmíněn jako hrad, založený Otakarem II. v r. 1265. Dobyt husity r. 1425. V 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Následovala přestavba barokní v 18. stol. Hrad byl střediskem kraje a sídlem královského purkrabího.
© Jiří Čížek 04/2007, www.hrady.cz
Jenčov (12 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu snad z poč. 14. stol.,o jehož historii a původu neexistují žádné písemné zprávy. Hrad se skládal ze dvou částí. Dodnes je zachované klenuté okno. Polohou, rozsahem a vybavením se hrad podobá spíše lovecké tvrzi.
polygonální dělostřelecká bašta v severovýchodním nároží
© Pavel Zany Komárek 01/2001, www.hrady.cz
Buštěhrad (16.1 km)
zřícenina hradu
Hrad z 2. poloviny 15. století. Roku 1632 vypálen a vydrancován. V 17. století se z něj stala zřícenina. Dnes dochovány pouze nečetné zbytky roztroušené v zástavbě
Text ze Sedláčkových hradů
A.Sedláček VIII/299, www.hrady.cz
Kuglvajt (17 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. V pís. pramenech připomínán jen jednou, r. 1387 při lokalizaci vinice. Předpokládá se, že hrad byl majetkem plasského kláštera, což vysvětluje minimum zmínek o jeho existenci, v blízkosti Prahy jinak překvapivého. Přesná lokace neznámá.
© Jiří Čížek 04/2007, www.hrady.cz
Jivno, Zakopánek (17.5 km)
zřícenina hradu
Zbytky gotického, patrně loveckého královského hrádku z poloviny 13. století založeného Václavem I. Již roku 1551 se uvádí jako zřícenina, kdy došlo k jeho skáze se však neví.
Pohled od jihovýchodu
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Zbraslav, Aula regia, Königssaal (17.6 km)
zámek
Zámek byl r. 1825 přestavěn bavorským knížetem Bedřichem z Oetingen-Wallersteinu ze starší budovy sloužící jako klášter, později jako rafinérie na třtinový cukr a chemická továrna. Do r. 2009 zde sídlila expozice asijských sbírek Národní galerie.
Okoř
© Pavel Vítek 03/2007, www.hrady.cz
Okoř (18.5 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny hradu z konce 13. století založeného Rokycanskými. V 15. století přestavěn a rošířen. Od roku 1666 již uváděn jako pustý. V letech 1700-1712 znovu opraven až v r. 1773 po konfiskaci se definitivně stal ruinou.
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
Vyšehrad (19.7 km)
zřícenina hradu
Barok. citadela ze 17. stol. vzešlá z přemysl. hradiště (10. stol.) a mohutného got. hradu (14. stol.). Panovnickým sídlem a centrem státu mezi l. 1085 - 1140. R. 1893 dobudováno národní pohřebiště Slavín. Vojenskou pevností do r. 1866.
© Petr Turyna 01/2006, www.hrady.cz
Pražský hrad (19.8 km)
zámek
Rezidence českých knížat a králů s největším chrámem v Čechách, symbol Prahy a české státnosti. Jedno z nejmalebněji položených panovnických sídel v Evropě.
Z leva do prava
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Křivoklát (19.9 km)
hrad
Rozlehlý gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován pro Fürstenberky.
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Troja (21.9 km)
zámek
V letech 1679 - 1689 nechal hrabě Šternberk vybudovat honosnou vilu, dnes zvanou zámek Troja. Autorem raně barokního projektu je Jean Baptiste Mathey. Bohatá malířská a sochařská výzdoba. Dnes se zde nachází expozice českého umění 19. st.
Hradní kaple
2003 © Jiří Mašek, www.hrady.cz
Točník (23 km)
hrad
Královský hrad z konce 14. stol., postavený na příkaz Václava IV., upraven renesančně a barokně. Opuštěn v 17. stol. Poslední majitel J. Colloredo-Mansfeld daroval zříceninu při 1. pozemkové reformě Klubu českých turistů.
zámek s mansardovou střechou a vížkou, fasáda pochází z počátku 19. století.
© Petr Turyna 04/2004, www.hrady.cz
Bohnice (23.3 km)
zámek
Pozdně barokní zámeček z 18. stol. je jednopatrová budova s mansardovou střechou a věžičkou. Dnes je uvnitř oploceného areálu psychiatrické nemocnice a slouží jejím potřebám.
Žebrák a Točník
©1999 Miroslav Malina, www.hrady.cz
Žebrák (23.6 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného pány Zajíci z rodu Buziců ve 2. pol. 13. st. Od r. 1336 se stal majetkem Lucemburků. Největší přeměny nastaly za vlády Václava IV. V r. 1532 hrad vyhořel. Od té doby pustl.
Zámek v Klecanech u Prahy
© Pavel Vítek 02/2015, www.hrady.cz
Klecany (26.1 km)
zámek
Za Olbramoviců je z r. 1380 zmínka o tvrzi. V r. 1691 za Václava Vojtěcha ze Šternberka probíhala přestavba tvrze na zámek. V letech 1827 a 1857 zámek vyhořel, obnoven byl v empírovém slohu. Od r. 2004 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Přemyšlení, Zdiby (26.2 km)
zámek
Z r. 1416 je první zmínka o tvrzi, na sklonku 18. stol. uváděna jako zřícenina. Gallasové vybudovali nynější zámek. Působí spíše dojmem předměstského domu, než zámku.

TOPlist