Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
>
   

Sights in the vicinity

© Jiří Čížek 10/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Pozdně románský kostel, postavený za biskupa Jana II. (1226-36) jako kombinace sakrálního a fortifikačního centra obce. Opraven v 17. století (přistavěna sakristie) a 1864 (třetí patro věže). Obranná patra věže zpřístupňuje schodiště v síle zdi.
Věž hradu Jenštejna od silnice
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
Jenštejn, Jencenštejn (7.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 14. stol. Jenecem z Janovic. V 16. stol. nazývaný zámkem. Na počátku 17. stol. již uváděn jako pustý. Zkázu dovršili Švédové roku 1641. Ve 20. stol. zřícenina sloužila jako obydlí chudině.
suterén hradního paláce
© Rodochrozit, 04/2011, www.hrady.cz
Nový hrad (11 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu Václava IV. z l. 1411-12. Krátce jeho smrti r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. V 19. st. poškozen lomem, r. 1881 stržen majitelem panství. Dochovány zdi paláce, bran, příkop a terénní zbytky budov a husitského obléhacího tábora.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Vrábí (11 km)
tvrz
Za Jana Vrábského z Vrábí r. 1542 se uvádí tvrz. R. 1586 tvrz koupil císař Rudolf II. Za třicetileté války poškozena. Obnovena r. 1681. Před rokem 1844 přestavěna na sýpku a pak chátrala. V 50. letech 20. st. využita jako skladiště, tím je dodnes.
Torzo západního paláce
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Říčany (11.8 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, zahájení stavby v letech 1260 - 1270. Stavebníkem říčanského hradu byl Ondřej ze Všechrom, jeho politické postavení vyžadovalo reprezentativní sídlo.
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
Vyšehrad (12.2 km)
zřícenina hradu
Barok. citadela ze 17. stol. vzešlá z přemysl. hradiště (10. stol.) a mohutného got. hradu (14. stol.). Panovnickým sídlem a centrem státu mezi l. 1085 - 1140. R. 1893 dobudováno národní pohřebiště Slavín. Vojenskou pevností do r. 1866.
© Petr Turyna 01/2006, www.hrady.cz
Pražský hrad (12.9 km)
zámek
Rezidence českých knížat a králů s největším chrámem v Čechách, symbol Prahy a české státnosti. Jedno z nejmalebněji položených panovnických sídel v Evropě.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Přemyšlení, Zdiby (14.3 km)
zámek
Z r. 1416 je první zmínka o tvrzi, na sklonku 18. stol. uváděna jako zřícenina. Gallasové vybudovali nynější zámek. Působí spíše dojmem předměstského domu, než zámku.
Pohled od západu, z nepřístupného z dvora
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Hodkovice (14.7 km)
zámek
Nevelký zámeček z 2. poloviny 17. století, po zřízení vrchnostenského dvora postavený dominikány. Ti jej v roce 1860 směnili s baronem Ringofferem za statek v Libni. V zámečku bývala kaple sv. Augustina.
Text ze Sedláčkových hradů
A.Sedláček VIII/299, www.hrady.cz
Kuglvajt (15 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. V pís. pramenech připomínán jen jednou, r. 1387 při lokalizaci vinice. Předpokládá se, že hrad byl majetkem plasského kláštera, což vysvětluje minimum zmínek o jeho existenci, v blízkosti Prahy jinak překvapivého. Přesná lokace neznámá.
Zámek v Klecanech u Prahy
© Pavel Vítek 02/2015, www.hrady.cz
Klecany (15.8 km)
zámek
Za Olbramoviců je z r. 1380 zmínka o tvrzi. V r. 1691 za Václava Vojtěcha ze Šternberka probíhala přestavba tvrze na zámek. V letech 1827 a 1857 zámek vyhořel, obnoven byl v empírovém slohu. Od r. 2004 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu.
© Petr Turyna 09/2006, www.hrady.cz
Šember (17.7 km)
torzo hradu
Nepatrné zbytky zdí hradu. Postaven po r. 1357 v místě keltského sídliště, do r. 1421 patřil klášteru v Klášterní Skalici, r. 1452 již pustý. Jsou patrny zbytky příkopů a valů.
Zámek Přerovský
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
zámek
Renesanční zámek byl původně gotickou tvrzí postavenou koncem 14. stol. na čtvercovém půdoryse s vodním příkopem. Tvrz byla v 60. letech 16. stol. přestavěna na zámek. V letech 1960-64 byl zrekonstruován do podoby dvoukřídlé dvoupatrové budovy.
Restaurace a konferenční centrum
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
dům ATIS (19.2 km)
ostatní
V areálu hosp. dvora zámku Štiřín stojí konferenční centrum, dům Atis, pojmenovaný podle arch. Kačera, který ho koncem 90. let 20. stol. navrhl, projektoval a zčásti postavil. Převládající znaky zařazují dům k realizacím organické architektury.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel v Kounicích doložen jako farní r. 1352. Roku 1769 byla věž snížena o jedno patro. Gotická loď kostela r. 1834 stržena. V letech 1834-1836 vystavěna nová loď v novorománském slohu.
Hlavní vstupní brána
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Kounice (19.5 km)
zámek
Jan Rudolf Trčka z Lípy v letech 1612 - 1634 postavil renesanční zámek. Za Václava z Morzina r. 1719 úpravy v barokním stylu. Další adaptace až v letech 1912 - 1913 a v letech 1949 až 1965. R. 1990 zámek vyhořel. Od r. 2004 postupná rekonstrukce.
východní nároží jádra
© Pavel Zany Komárek 31. 1. 2008, www.hrady.cz
Liběhrad (20.2 km)
torzo hradu
Hrad ze 14. stol., jeho zbytky zčásti zanikly odlámáním skály při stavbě železnice.
Tvrz z náměstí
© Pavel Vítek 06/2006, www.hrady.cz
Odolena Voda (20.2 km)
zámek
Tvrz asi z přelomu 14. a 15. stol. za husitství zanikla. Novou renes. tvrz založil v letech 1556-1563 Jan Sekerka. Po r. 1623 zpustla, r. 1680 se uvádí jako rozbořená. Jezuity byla přestavěna na barokní trojkřídlý zámek a podobu již nezměnila. Nyní v soukromém vlastnictví a rekonstrukci.
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Radlík (20.7 km)
zámek
Prostý původně barokní zámeček od Ferdinanda Ignáce Schönpfluga z Gamsenberku z počátku 18. století, historický vzhled později setřen přestavbou na byty JZD.
hrad zpředu
© Stanislav Drda 04/2005, www.hrady.cz
Chvatěruby (23.4 km)
zřícenina zámku
Zajícové z Hazmburka původní tvrz přestavěli na hrad na přelomu 14. a 15.stol. Lobkovicové v 16. stol. přestavěli na renesanční zámek, nechali jej zpustnout. Kryštof Karel Voračický z Paběnic po r.1699 začal zámek barokně upravovat, nebylo dokončeno.

TOPlist