Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Celkový pohled na hrad, www.hrady.cz
Buben (2.4 km)
zřícenina hradu
Hrad z 14. století. Od roku 1567 se uvádí jako pustý. Nebyl již nikdy obnoven. Dnes turisty oblíbená zřícenina v těsném sousedství Plzně.
Místo kde stával hrad
© 2002 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Frumštejn, Frumenstein (5.7 km)
torzo hradu
Mohutný příkop a val zaniklého hradu s pravidelným, obdélným jádrem. Postaven asi na zač. 14. st. Hroznatovci. Páni z Frumštejna doloženi v letech 1357-1475, ve 2. pol. 15. stol. nejméně dvakrát dobyt, poté opuštěn, roku 1521 uváděn jako pustý.
Průčelí zámku ze zahrady
© 2002 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Čeminy (6.5 km)
zámek
Barokní zámek, vystavěný kolem r. 1700 z původní tvrze kterou vlastnil v r. 1670 kladrubský klášter. V r. 1972 byl zámek opraven a rozšířen Josefem Erbenem v empírovém slohu. Nyní se v zámku nachází mateřská škola a kanceláře.
Příkopy a valy
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Všeruby (7.5 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Zmiň. r. 1212 v predik. Hrdibora ze Všerub, v maj. jeho potomků do r. 1269. V l. 1378-79 maj. Jindřich z Rabštejna, 1385-1520 Gutštejnové, za Kokořovských z Kokořova hrad nebyl rezid. sídlem a zpustl. V místě román. kostel sv. Martina.
© Jiří Čížek 02/2007, www.hrady.cz
Komberk (8 km)
torzo hradu
Pozůstatky hradu založeného před r. 1313. Pobořen husity r. 1420 a obnoven Vilémem z Nečtin. Zřejmě za Gutštejnů r. 1478 při domácí válce vypálen a opuštěn, r. 1558 se uvádí jako pustý. Poté rozebírán na stavbu nedalekého stejnojmenného dvora.
Místo hradu Kyjova na Malesické skále
© Jiří Čížek 02/2007, www.hrady.cz
Kyjov (10.7 km)
torzo hradu
Nepatrné zbytky hradu ze 14. století postaveného Děpoltem z Malesic na skalisku vytvořeném zvětráváním v karbonských sedimentech. Od roku 1503 se uvádí jako pustý.
© Luděk Pitter 03/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel, který je dominantou města, byl postaven v pozdně gotickém slohu roku 1565. V letech 1754-1757 barokně přestavěn.
Severní část příkopu
© Otto Slabý 11/2007, www.hrady.cz
Vrtba (12.1 km)
zaniklý hrad
Hrad založen Hroznatovci na přelomu 13. a 14. stol. V l. 1484-88 na Vrtbě seděl Jan Habart ze Stochovic. R. 1511 hrad drželi Rabštejnové, kteří ho r. 1538 prodali Sebastiánovi Markvartovi z Hrádku, poté opuštěn. Zbyly jen mohutné valy a příkopy.
Celkový pohled na hrad
2003 ©Šemík, www.hrady.cz
Gutštejn (12.4 km)
zřícenina hradu
Výrazná zřícenina hradu založeného počátkem 14. století s následnými pozdně gotickými přestavbami. V roce 1422 odolával obléhání husitským vojskem. Zpustl v polovině 16. století.
Zbytky zdí
© 2002 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Dolní Bělá (14.5 km)
zřícenina hradu
Skromné zbytky hradu postaveného kolem roku 1313 Rackem, synem Sezemy z Krašovic. Před r.1434 koupili Bělou Burian a Jan z Gutštejna kteří na hradě nesídlili. Po roce 1785 hrad rozebrán na stavbu vesnických usedlostí.
© Petr Laššák 1992, www.hrady.cz
sakrální památky
Benediktinský klášter založil 1115 druhý český král Vladislav I. Postupná výstavba a úpravy ve 12.-14. stol., úpadek po husitských válkách. Po 1650 barokní přestavba, vyvrcholila počátkem 18. stol. Zrušen 1785, pak hosp. využití, část panské sídlo.
Prostor jádra hradu
© Filip Matoušek 08/2003, www.hrady.cz
Falštejn, Falkenštejn (14.8 km)
torzo hradu
Doba vzniku hradu není známa. Předpokládá se, že již ve 14. století stál. Malý šlechtický hrad měl díky rozložení skal a terénu dvě jádra. Zanikl pravděpodobně v době husitských válek. Dochovaly se valy a příkopy.
Hrad Litice u Plzně
© Jiří Čížek 05/2004, www.hrady.cz
Litice (16.8 km)
zřícenina hradu
Zbytky hradeb a příkopu hradu jehož zakladatelem je uváděn Drslav, prefekt plzeňský. Hrad vznikl koncem 12. stol. a počátkem 15. stol. byl již opuštěn. Původní hrad nebyl nejspíše kamenný, protože zbytky zdiva jsou mladšího původu.
Pohled na torzo kopce ze severozápadu
© Prudký Martin, 04/2009, www.hrady.cz
Březín, Bržín (18.4 km)
zaniklý hrad
Lomem zcela odtěžený Pekelný vrch, na kterém stál hrad od 2. poloviny 13. století, zmíněný poprvé v roce 1321 za Ivana z Bržína, příbuzného pánů z Nečtin. Zanikl koncem 14. století. Měl výrazně vojenský charakter.
Jádro hrádku
© Peprník 06/02/2005, www.hrady.cz
Šontál, Krásné Údolí, Schönthal (18.4 km)
zřícenina hradu
Terénní zbytky zaniklého hradu. První zmínka r. 1379, další zpráva až r. 1461 Jana ze Šontálu, záhy na to hrad zpustl a v roce 1544 se hovoří pouze o pusté vsi Šontálu.
© Luděk Pitter 02/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Novorománská centrální hrobka rodu Mensdorff-Pouilly, postavená poblíž sídla jejich fideikomisu v letech 1857-8. Pozoruhodná poloha za hospodářským dvorem, daná zřejmě využitím ostrohu nad potokem. Po roce 1945 zpustla, v posledních letech opravena.
Pohled na hrad a kostel od severu
© 2002 Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Švamberk, Krasíkov (18.9 km)
zřícenina hradu
Hrad Krasíkov založen kolem 13. stol. Prvním držitelem Jiří ze Skviřína, purkrabí z Přimdy. R. 1644 hrad zcela vyhořel a r. 1647 byl obsazen švédským generálem Wrangelem. Po vymření rodu Švamberků přešel jako dědictví na Kryštofa z Heissensteinu.
© Luděk Pitter 02/2004, www.hrady.cz
Preitenstein (19 km)
zřícenina hradu
Hrad založen po r. 1330 Janem Lucemburským, od konce 14. stol. zastavován. Po r. 1434 dobyt, od r. sídlem Gutštejnů, po nich královský. R. 1547 zabaven Pluhům z Rabštejna a vypálen, poté zpustnul. Dochovány zříceniny paláce a hradeb, valy a příkopy.
Vstupní průčelí hradu
© Filip Matoušek 08/2005, www.hrady.cz
Prostiboř, Kopec (22.8 km)
zřícenina zámku
Zřícenina patrového zámku, který byl v 18. století postaven přestavbou z hrádku Habarta ze Svržna a Tasnovic z konce 13. století. Od r. 1372 ve vlatnictví kladrubských, ti jej využívali jako úkrytu pro své poklady a i jako vězení.
© Luděk Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Nebílovy (26.1 km)
zámek
Zámek byl původně tvrzí založenou pány z Nebílova poprvé zmiňovanou r. 1673. V r. 1706 byla přestavěna na barokní zámek stavitelem Jakubem Augustonem dle návrhu architekta J. L. Hildebrandta. V letech 1785-1789 byl zámek rekonstruován a opraven.

TOPlist