Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Nejvyšší místo hradního jádra
2003 © Feudum.cz, www.hrady.cz
Vildštejn (3.7 km)
zaniklý hrad
Hrad zřejmě vznikl jako správní středisko budišovského panství. V roce 1316 ho do vlastnictví dostali Dětřich a Jindřich z Fulštejna. Zanikl pravděpodobně koncem 14. stol. za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem.
jádro hradu z příkopu
© Koalix 17/2/2005, www.hrady.cz
Medlice (8.2 km)
torzo hradu
Hrad Medlice pochází z 13. století, neměl dlouhého trvání, neboť válečné události 15. století, pravděpodobně vojsko Matyáše Korvína,způsobilo jeho konec. K tomu ještě stavba nedaleké silnice Olomouc-Opava, na kterou byl použit i hradní materiál.
Ojedinělé zdivo zaniklého hradu
2003 © Feudum.cz, www.hrady.cz
Šternek (9.1 km)
zaniklý hrad
Pouhé zbytky zdiva zůstaly po hradu, patřícím zřejmě pánům ze Šternberka. Jeho historie trvala jen desítky let. Stával na ostrožně ze dvou stran obklopený hlubokým srázem. Jeho definitivní konec nastal po stavbě silnice Opava-Olomouc v letech 1775-7.
Jádro hradu, pohled z mostu
© Roman Řezáč 01/2005, www.hrady.cz
Vikštejn (10.2 km)
zřícenina hradu
Hrad vznikl asi v polovině 13. století. Sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. Roku 1648 ho nechal slezský zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. Hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.
Vstupní průčelí
© Roman Krejčí 9.2.2002, www.hrady.cz
Dubová, Radkov, Horní Vikštejn (10.3 km)
zámek
Barokní zámek z l. 1774-1776, za Jana Juliusa Frobela, majitele vikštejnského panství. Trojkřídlý patrový zámek byl upravován v 19. i ve 20. stol. Poslední majitelé hrabata Razumovští vlastnili zámek od r.1884 do r.1945. Dnes je v zámku dětský domov.
©  de ardoise 05/2005, www.hrady.cz
větrný mlýn (10.8 km)
mlýn
První zpráva o mlýnu z roku 1875. Rok 1955 hovoří o jeho špatném stavu. Celkové opravy se dočkal v roce 1996, kdy získal břidlicovou střechu, hladkou bílou fasádu a malé lopatky.
Jádro tvrziště
© Luděk Pitter 08/2006, www.hrady.cz
zaniklá tvrz
Zbytky po tvrzi ze 13. stol. Zachováno tvrziště na ploše 24 m x 33 m s příkopem a valem po celém obvodu. Příkop dosahuje místy hloubky přes 3 m a šířky až 20 m.
© Luděk Pitter 10/2004, www.hrady.cz
Choltice, Litultovice, Choltice (16.1 km)
mlýn
Větrný mlýn německého typu byl původně postaven r. 1833 v obci Sádek. Později byl převezen. Do 2. sv. války mlel mouku, do r. 1954 šrotoval. V 60. l. vznikla expozice sekernického a hospodářského nářadí. Větrné kolo s rozpětím 16 m je největší u nás.
střední část Weisshuhnova kanálu
© Jan P. Štěpánek 02/2008, www.hrady.cz
Weisshuhnův kanál, Papírenský splav, Papírenský náhon (16.1 km)
ostatní
Ideální pro prohlídku tohoto díla je projet celou trasu na kole. V Žimrovicích se vydáte po červené značce, ta vás zavede až k začátku splavu, ten pak můžete projet po celé délce, a když budete dále pokračovat po červené značce, projedete bývalým ...
kamenné mosty Jívová
© Zuzana Holasová, 11/2009, www.hrady.cz
most
Dvoupatrový most. První patro překonává potok a po jeho mostovce vede silnice, která je přemostěna druhým patrem se železniční tratí.
© Luděk Pitter 10/2004, www.hrady.cz
Hlavnice (16.5 km)
mlýn
Větrný mlýn, zvaný Raabův byl postaven r. 1810. R. 1929 se stal majitelem Jan Raab. R. 1953 se dostal do majetku rodiny V. Jaroně - ještě tehdy byl plně funkční. R. 1973 byl pod Správou zámku v Hradci nad Moravicí ve velmi špatném stavu, r. 1974 byl opraven a zachráněn členy JZD z Kravař.
Hromada na místo zbytků mlýna
© Luděk Vláčil 05/2016, www.hrady.cz
větrný mlýn (18.5 km)
4
Větrný mlýn byl postaven nejpozději před r. 1875. V r. 1927 objekt koupil Zikmund Desfours-Walderode, který jej přebudoval na rozhlednu. V r. 1949 ji zničila vichřice a od té doby chátrala, až byla v 70. letech 20. stol. stržena. Ještě někdy kolem r. 2010 zde byly patrné zbytky zdí.
© Luděk Pitter 10/2004, www.hrady.cz
arboretum (18.9 km)
ostatní
Botanická zahrada se zaměřením na keře a stromy z celého světa vznikla v letech 1906-1928, kdy zde působil Quido Reidel a do roku 1945 i jeho dcera. R. 1958 zde bylo založeno arboretum. Od r. 1990 vznikaly expozice zaměřené na geografické celky.
© Luděk Pitter 10/2004, www.hrady.cz
Nový Dvůr (19 km)
zámek
Zámek byl postaven Klettenhofy v polovině 19. století. Původní zámecký park se stal základem dnešního arboreta, jehož součástí je i zámek, dnes využívaný jako administrativní budova.
Pohled na velkou věž a Bílý zámek od jihu
© Jan P. Štěpánek 12/2006, www.hrady.cz
zámek
Rozsáhlý areál s parkovou úpravou, jehož součástí je empírový Bílý zámek, historizující Červený zámek a bílá věž, vše ve stylu německé novogotiky. Na tomto místě stával původně gotický hrad.
© Michal Petr, 12/2011, www.hrady.cz
Hluboký, Pustý zámek (19.6 km)
zřícenina hradu
Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem. Roku 1426 byl hrad obležen, dobyt a zbořen. Zbytky hradu se později nazývaly "Pustý zámek".
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Puchart, Potštát, Sudetský zámek, Zighart, Pustý zámek (20 km)
zřícenina hradu
Doba založení hradu není známa. Poprvé připomínán v souvislosti se Závišem z Potštátu roku 1318. Na přelomu 13. a 14. stol. byl pravděpodobně centerm kolonizace okolí. Nejspíše zanikl v souvislosti s obsazením Potštátu markrabětem Prokopem r. 1394.
© Luděk Pitter 07/2004, www.hrady.cz
Fulnek (21.2 km)
zámek
Původně gotický hrad. V 16. st. přestavěn na dvoupatrový renesanční zámek. Za třicetileté války zpustošen. Za pánů z Vrbna opraven a rozšířen o tzv. dolní zámek. Po požáru v roce 1801 přestavěn do dnešní podoby.
Zbytek brány do předpolí
© Roman Řezáč 06/2006, www.hrady.cz
Tepenec, Karlsburg, Twingenberg (21.4 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Postave Karlem IV. po r. 1340. Zničen za markraběcích válek koncem 14.st., r. 1406 uváděn jako pustý. Od 19. století kamenolom zlikvidoval kopec i s jádrem hradu. Ještě asi před pěti lety patrné zbytky opevněného předpolí.
Foto2
© Peprník 16/01/2005, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Pevnost šestiúhelníkového půdorysu jako byla součástí opevnění Olomouce. Vystavěna v letech 1871 - 1876 podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche.

TOPlist