Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Zámek Hrubá Skála - věž 2
2003 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Hrubá Skála (1.7 km)
zámek
Původně hrad ze 14. stol. V renesanci rozšiřován a přestavován na zámek. Po třicetileté válce měl být na císařský příkaz zbořen. Nakonec byl zasypán jen příkop. Později přestaven v novogotickém stylu.
Skalisko na konci ostrožny, na němž stávalo jádro hradu
© Filip Matoušek 04/2004, www.hrady.cz
Kavčiny (1.8 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu ze 14. st. Sloužil zřejmě jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí. Stavba byla dřevěná, dochováno podvalí a místnosti zasekané do skály.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kozlov, Chlum (4.5 km)
torzo hradu
Fragmenty rozsáhlého skalního hradu z 14. století, založeného možná Zdeňkem z Valdštejna. Zpustl poté co bylo panství připojeno k hradu Valdštejnu.
Hrad Rotštejn
© Milan Novotný, 06/2005, www.hrady.cz
Rotštejn, Bělá (4.6 km)
zřícenina hradu
Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.
Trosky
© Michal Brůža, 07/2010, www.hrady.cz
Trosky (5.6 km)
zřícenina hradu
Hrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou.
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
Nebákov (6.4 km)
zaniklý hrad
Hrad vznikl zřejmě již koncem 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1455 jako majetek vdovy Machny z Nové vsi. Hrad asi koncem 15. století vyhořel. R. 1538 se uvádí již jako pustý. Dochovány terénní zbytky, valy, příkopy, záseky a drážky ve skále.
© František Kinař 05/2017, www.hrady.cz
Kost, Podkost (8.5 km)
hrad
Gotický hrad založený Benešem z Vartemberka před r. 1349, po r. 1370 radikálně přestavěn. R.1524 v držení Biberštejnů, renesanční přestavba. V 16. století za Lobkoviců nové hosp. budovy. Konec rezidenční funkce r. 1590 za Oldřicha Felixe z Lobkovic.
2002 ©Zdeněk Kučera, www.hrady.cz
Hynšta (9.7 km)
torzo hradu
Zřícenina skalního hradu ze 13. - 14. stol., název Hynšta není původní. Písemné zprávy o lokalitě mlčí, arch. nálezy určují dobu působení hradu do 13. stol. Hynšta vznikla patrně spolu s dalšími skalními hrady (Klamorna atp.) za neznámých okolností.
2002 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Frýdštejn (10 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 byl již uváděn jako pustý.
Sychrov
© Radovan Smokoň 06/2005, www.hrady.cz
Sychrov (10.2 km)
zámek
Kníže Karel Alain z bretaňského rodu Rohanů přestavil r. 1822 starší zámek na zámek dvoupatrový, čtyřkřídlý s vnitřním nádvořím. Do dnešní novogotické podoby upraven v létech 1847-62 (tehdy přistavěny dvě věže).
Torzo věže
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Pařez (11 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.
Světnice vytesaná v pískovci, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Areál skalního hradu ze 13. stol. na sedmi pískovcových blocích s převažující dřevěnou zástavbou. V 15. století opuštěn. Dochováno množství stop po zakládání dřevěných konstrukcí.
Klamorna, světnička
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klamorna (11.5 km)
zaniklý hrad
Skalní hrad, dle arch. výzkumu místo již pravěkým hradištěm. Ve středověku (cca 13. stol.) zde zřízen hrad, upravovaný v 30. letech 15. stol., brzy poté opuštěn. Využit za husitských válek. Zřícenina poškozena odlámáním skal.
Fragment zdiva
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Brada (14.3 km)
torzo hradu
Nevýrazná zřícenina hradu založeného v polovině 13. století Načeratem Hronovicem. Zpustl během poslední třetiny 15. století, od roku 1500 je již uváděn jako pustý. Zbytky hradu byly silně poničeny během prusko-rakouské války r. 1866 a později těžbou pískovce.
Kostel od jihozápadu
© Ivan Grisa 09/2010, www.hrady.cz
kostel sv. Josefa, Krásná (Šumburk) (15.1 km)
sakrální památky
Pozdně barokní kostel byl postaven na náklady "zázračného doktora" Johanna Kittela v letech 1756-60. Od roku 1782 zde byl jeho syn prvním zdejším farářem. Po roce 1945 zchátral, dnes začínají záchranné práce.
Návarov
© Petr Havlík, 07/2008, www.hrady.cz
Návarov (16.6 km)
zřícenina hradu
Hrad založen v 1. pol. 14. století, poprvé zmíněn r. 1365. Obležen a dobyt r. 1469 královským vojskem, r. 1643 Švédy. Rozhodnutím císaře r. 1644 zbořen. Dochovány zříceniny budov a hradeb, valy a příkopy.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Vokšice (17.2 km)
zámek
Původně barokní zámek založil před r. 1660 Jindřich Šlik. Kolem r. 1820 byl empírově upraven. V někdejší zámecké zahradě se zachovala zajímavá sala terrena a sýpky. Po r. 1989 byl zámek vrácen rodině Schliků.
Obranný plášť zdi hradu.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Bradlec (17.8 km)
zřícenina hradu
Hrad z 14. století vybudovaný Havlem Rybou z Bradlce. Za Viléma Trčky z Lípy byl Bradlec připojen ke kumburskému panství a zpustl. Dnes ve zříceninách.
Kumburk - zřícenina hradu
© Pavel Jarý, 07.08.2008, www.hrady.cz
Kumburk (19.7 km)
zřícenina hradu
Zříc. hradu Markvarticů z poč. 14. stol. Prodán Janem z Kumburka r. 1406 Janu Krušinovi z Lichtemburka. Vnější opevnění post. 1437-56 Hynek Kruš. z Licht. V 16. stol. maj. Trčků. Poničen Švédy, r. 1658 pobořen na příkaz císaře.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Nístějka (22.3 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny gotického hradu. První zmínka r. 1369. Koncem 15. st. zcela zničen požárem a r. 1519 uváděn jako pustý. Keramické nálezy dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. st. Dochováno torzo okrouhlé věže, paláce a terénní zbytky opevnění.

TOPlist