Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Bezděz - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Bezděz (5.6 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlá zřícenina významného královského hradu z 2. poloviny 13. století postaveného Přemyslem Otakarem II. Za třicetileté války vypálen. Zpustl roku 1785.
© Petr Turyna 06/2005, www.hrady.cz
Jestřebí, Habstein, Krušina (7.2 km)
zřícenina hradu
Zříceniny skalního hradu pánů z Dubé snad z konce 13. stol. Během 15. stol. byl několikrát dobýván. Od 16. stol. se uvádí jako pustý.
Zaměření z r. 1978
Gabriel František, Panáček Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, ARGO, 2000, www.hrady.cz
Dubá, u České Lípy (8.8 km)
zaniklý hrad
Ve 13. stol. vystavěn hrad jednou z větví mocného rodu Ronovců, od té doby Berků z Dubé. Počátkem 14. stol. Berkové z Dubé dubský hrad opustili. Kdy hrad zanikl, nevíme. Prý ještě koncem 18. stol. byly jeho valy jasně patrné.
© Stanislav Drda 10/2005, www.hrady.cz
Chudý hrádek, Poustka, Pustý zámek; Dřevčice (11 km)
zřícenina hradu
Zříceniny gotického hradu, prvně zmíněného r. 1391. Po připojení k rybnovskému panství r. 1532 hrad ztratil rezidenční funkci a zpustl. Brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek.
Jiljov
© Luděk Pitter 09/2006, www.hrady.cz
Jiljov (11.7 km)
zaniklá tvrz
Pozůstatky po domnělé skalní tvrzi, její spojitost s historickým Jiljovem však není prokázána. Prameny uvádějí r. 1388 Hrdoně z Jíljova. V r. 1454 se připomíná naposledy. Ve 20. letech 19. století romanticky upravován.
© Stanislav Drda 10/2005, www.hrady.cz
Čap, Zátyní (13.1 km)
torzo hradu
Skalní hrad založil pravděpodobně na sklonku 14. století Jindřich Berka z Dubé. Jediná písemná zpráva o hradu je z roku 1402, kdy se majitelem stal Václav Berka z Dubé. Již koncem 16. století jej připomíná jen jméno Čapský důl.
Zbytky hradu
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Hrad u Kvítkova, Pustý hrad (13.5 km)
zaniklý hrad
Skromné zbytky hradu z 1. poloviny 13. století pravděpodobně královského založení. Hlavní část hradu byla dřevěná, dochovalo se několik ve skále tesaných místnůstek. Hrad zanikl zřejmě ještě během 13. století.
© Luděk Pitter 09/2004, www.hrady.cz
Lipý (15.1 km)
zřícenina hradu
Chval z rodu Ronovců založil r.1277 vodní hrad Lipý. Po požáru r.1515 opraven v renesančním slohu. Za Kouniců r.1681 již pustý. R. 1820 zámek definitivně vyhořel. V 90. letech min. stol. zahájen archeologický průzkum a zbytky byly zakonzervovány.
Kokořín - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Kokořín (15.6 km)
hrad
Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.
Skalní hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Kvítkov (15.7 km)
zřícenina hradu
Terénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Sukorady (16.7 km)
zámek
Hartmannové z Klarsteinu okolo r. 1700 začali se stavbou zámku. Dalším stavebníkem byla Rosálie z Klebelsbergu v polovině 18. století. Zámek je podélná patrová budova, pozdně barokních tvarů. Po r. 1945 propadl konfiskaci a nyní je v soukromém vlastnictví.
Vstup do světničky
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
torzo hradu
Zbytky skalního hradu blíže neznámé historie a majitelů, romanticky upravené při založení zámeckého parku. Dochovány tři úrovně ve skále vytesaných světniček a chodby se schodištěm. Odehrává se zde děj Máchova románu Cikáni.
Jižní nároží ostrožny, vlevo šíjový příkop
© Filip Matoušek 3/2007, www.hrady.cz
Křída (18.4 km)
zaniklý hrad
Zaniklý jednodílný hrad byl postaven na trojúhelné pískovcové ostrožně, od severozápadu jej chránil šíjový příkop. Dochovány jsou příkopy, nevýrazný val a terénní deprese - snad pozůstatky budov. Archeologické nálezy dokládají existenci ve 14. st.
Místo hradu Klinštejna
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klinštejn (18.5 km)
zaniklý hrad
Rodový hrad pánů z Klinštejna, jedné z větví Ronovců, existoval od poč. 14. stol. až do jeho poslední třetiny.
Zámek s hlavní branou, dá-li se to tak nazvat
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Brocno (18.8 km)
zámek
Za Kaplířů ze Sulevic ve druhé pol.16. stol. postavena renesanční tvrz. Za třicetileté války poškozena a koncem 17. stol. Ratzenbergery barokně upravena na zámek. R.1933 vyhořela, necitlivě obnovena. Zámek postupně opuštěn a zpustl.
, www.hrady.cz
Harasov, Krvomlýn (18.9 km)
zřícenina hradu
Hrad existoval na přelomu 14. a 15. století, roku 1420 připomínán jako sídlo Hrzánů z Harasova. Ze staveb dochovány některé sklepy vytesané ve skále.
areál bývalého hrádku lemují zbytky obvodových zdí
© Stanislav Drda, 07/2006, www.hrady.cz
Hřídelík (19.2 km)
zřícenina hradu
Skalní hrad postavený kolem roku 1292 jako majetek pražského biskupství na významné stezce do Lužice. Hrad v roce 1375 koupil arcibiskup Jan Očko od Hanuše z Dubé. Za husitských válek pobořen a od té doby ve zříceninách.
Děvín
© Zdeněk Kučera 02/2004, www.hrady.cz
Děvín (19.3 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny hradu založeného před rokem 1250 Markvartici. Za majitelů Bibrštejnů od 16. století hrad pomalu pustl a měnil se ve zříceninu. Části zdiva rozvezeny na stavby vesnic v okolí.
Helfenburk
© Zdeněk Kučera, 12/2007, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Hrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba.
© iV 20. 1. 2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Pseudorománská kaple Panny Marie z roku 1864 stojící naproti niměřickému zámku.

TOPlist