Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Torzo věže
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Pařez (3.1 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
Nebákov (3.4 km)
zaniklý hrad
Hrad vznikl zřejmě již koncem 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1455 jako majetek vdovy Machny z Nové vsi. Hrad asi koncem 15. století vyhořel. R. 1538 se uvádí již jako pustý. Dochovány terénní zbytky, valy, příkopy, záseky a drážky ve skále.
Trosky
© Michal Brůža, 07/2010, www.hrady.cz
Trosky (4 km)
zřícenina hradu
Hrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou.
© František Kinař 05/2017, www.hrady.cz
Kost, Podkost (7 km)
hrad
Gotický hrad založený Benešem z Vartemberka před r. 1349, po r. 1370 radikálně přestavěn. R.1524 v držení Biberštejnů, renesanční přestavba. V 16. století za Lobkoviců nové hosp. budovy. Konec rezidenční funkce r. 1590 za Oldřicha Felixe z Lobkovic.
Fragment zdiva
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Brada (7.1 km)
torzo hradu
Nevýrazná zřícenina hradu založeného v polovině 13. století Načeratem Hronovicem. Zpustl během poslední třetiny 15. století, od roku 1500 je již uváděn jako pustý. Zbytky hradu byly silně poničeny během prusko-rakouské války r. 1866 a později těžbou pískovce.
Zámek Hrubá Skála - věž 2
2003 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Hrubá Skála (7.6 km)
zámek
Původně hrad ze 14. stol. V renesanci rozšiřován a přestavován na zámek. Po třicetileté válce měl být na císařský příkaz zbořen. Nakonec byl zasypán jen příkop. Později přestaven v novogotickém stylu.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Vokšice (8.4 km)
zámek
Původně barokní zámek založil před r. 1660 Jindřich Šlik. Kolem r. 1820 byl empírově upraven. V někdejší zámecké zahradě se zachovala zajímavá sala terrena a sýpky. Po r. 1989 byl zámek vrácen rodině Schliků.
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Veliš (9.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina královského hradu. Založen před r. 1316, kdy byl hrad Půtovi z Frýdlantu zastaven Janem Lucemburským. Před r. 1500 pozdně goticky přestavěn, další úpravy v pol. 16. st. R. 1658 pobořen. Zřícenina poškozena lomy, rozebírána na materiál.
Skalisko na konci ostrožny, na němž stávalo jádro hradu
© Filip Matoušek 04/2004, www.hrady.cz
Kavčiny (9.9 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu ze 14. st. Sloužil zřejmě jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí. Stavba byla dřevěná, dochováno podvalí a místnosti zasekané do skály.
Jiří Veselý © 08/2005, www.hrady.cz
Valdštejn (10.2 km)
hrad
Zřícenina gotického skalního hradu ze 13. stol., romanticky upravená. V 18. stol. se stala známým poutním místem. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kozlov, Chlum (11.7 km)
torzo hradu
Fragmenty rozsáhlého skalního hradu z 14. století, založeného možná Zdeňkem z Valdštejna. Zpustl poté co bylo panství připojeno k hradu Valdštejnu.
Hrad Rotštejn
© Milan Novotný, 06/2005, www.hrady.cz
Rotštejn, Bělá (12.6 km)
zřícenina hradu
Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.
2002 ©Zdeněk Kučera, www.hrady.cz
Hynšta (12.8 km)
torzo hradu
Zřícenina skalního hradu ze 13. - 14. stol., název Hynšta není původní. Písemné zprávy o lokalitě mlčí, arch. nálezy určují dobu působení hradu do 13. stol. Hynšta vznikla patrně spolu s dalšími skalními hrady (Klamorna atp.) za neznámých okolností.
Obranný plášť zdi hradu.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Bradlec (12.9 km)
zřícenina hradu
Hrad z 14. století vybudovaný Havlem Rybou z Bradlce. Za Viléma Trčky z Lípy byl Bradlec připojen ke kumburskému panství a zpustl. Dnes ve zříceninách.
Klamorna, světnička
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klamorna (15 km)
zaniklý hrad
Skalní hrad, dle arch. výzkumu místo již pravěkým hradištěm. Ve středověku (cca 13. stol.) zde zřízen hrad, upravovaný v 30. letech 15. stol., brzy poté opuštěn. Využit za husitských válek. Zřícenina poškozena odlámáním skal.
Zřícenina Valečov - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Valečov (15 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního hradu založeného na poč. 14. stol., rozšířeného v 15. stol. Skalní byty, užívané až do r. 1900. Opuštěn v 18. stol.
Kumburk - zřícenina hradu
© Pavel Jarý, 07.08.2008, www.hrady.cz
Kumburk (15.2 km)
zřícenina hradu
Zříc. hradu Markvarticů z poč. 14. stol. Prodán Janem z Kumburka r. 1406 Janu Krušinovi z Lichtemburka. Vnější opevnění post. 1437-56 Hynek Kruš. z Licht. V 16. stol. maj. Trčků. Poničen Švédy, r. 1658 pobořen na příkaz císaře.
Světnice vytesaná v pískovci, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Areál skalního hradu ze 13. stol. na sedmi pískovcových blocích s převažující dřevěnou zástavbou. V 15. století opuštěn. Dochováno množství stop po zakládání dřevěných konstrukcí.
Sychrov
© Radovan Smokoň 06/2005, www.hrady.cz
Sychrov (19 km)
zámek
Kníže Karel Alain z bretaňského rodu Rohanů přestavil r. 1822 starší zámek na zámek dvoupatrový, čtyřkřídlý s vnitřním nádvořím. Do dnešní novogotické podoby upraven v létech 1847-62 (tehdy přistavěny dvě věže).
2002 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Frýdštejn (19.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 byl již uváděn jako pustý.

TOPlist