Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Torzo věže
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Pařez (3.7 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Vokšice (3.7 km)
zámek
Původně barokní zámek založil před r. 1660 Jindřich Šlik. Kolem r. 1820 byl empírově upraven. V někdejší zámecké zahradě se zachovala zajímavá sala terrena a sýpky. Po r. 1989 byl zámek vrácen rodině Schliků.
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Veliš (4.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina královského hradu. Založen před r. 1316, kdy byl hrad Půtovi z Frýdlantu zastaven Janem Lucemburským. Před r. 1500 pozdně goticky přestavěn, další úpravy v pol. 16. st. R. 1658 pobořen. Zřícenina poškozena lomy, rozebírána na materiál.
Fragment zdiva
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Brada (4.7 km)
torzo hradu
Nevýrazná zřícenina hradu založeného v polovině 13. století Načeratem Hronovicem. Zpustl během poslední třetiny 15. století, od roku 1500 je již uváděn jako pustý. Zbytky hradu byly silně poničeny během prusko-rakouské války r. 1866 a později těžbou pískovce.
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
Nebákov (8.3 km)
zaniklý hrad
Hrad vznikl zřejmě již koncem 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1455 jako majetek vdovy Machny z Nové vsi. Hrad asi koncem 15. století vyhořel. R. 1538 se uvádí již jako pustý. Dochovány terénní zbytky, valy, příkopy, záseky a drážky ve skále.
Trosky
© Michal Brůža, 07/2010, www.hrady.cz
Trosky (8.5 km)
zřícenina hradu
Hrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou.
© František Kinař 05/2017, www.hrady.cz
Kost, Podkost (11 km)
hrad
Gotický hrad založený Benešem z Vartemberka před r. 1349, po r. 1370 radikálně přestavěn. R.1524 v držení Biberštejnů, renesanční přestavba. V 16. století za Lobkoviců nové hosp. budovy. Konec rezidenční funkce r. 1590 za Oldřicha Felixe z Lobkovic.
Obranný plášť zdi hradu.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Bradlec (11.2 km)
zřícenina hradu
Hrad z 14. století vybudovaný Havlem Rybou z Bradlce. Za Viléma Trčky z Lípy byl Bradlec připojen ke kumburskému panství a zpustl. Dnes ve zříceninách.
Zámek Hrubá Skála - věž 2
2003 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Hrubá Skála (12.4 km)
zámek
Původně hrad ze 14. stol. V renesanci rozšiřován a přestavován na zámek. Po třicetileté válce měl být na císařský příkaz zbořen. Nakonec byl zasypán jen příkop. Později přestaven v novogotickém stylu.
Kumburk - zřícenina hradu
© Pavel Jarý, 07.08.2008, www.hrady.cz
Kumburk (13.4 km)
zřícenina hradu
Zříc. hradu Markvarticů z poč. 14. stol. Prodán Janem z Kumburka r. 1406 Janu Krušinovi z Lichtemburka. Vnější opevnění post. 1437-56 Hynek Kruš. z Licht. V 16. stol. maj. Trčků. Poničen Švédy, r. 1658 pobořen na příkaz císaře.
Skalisko na konci ostrožny, na němž stávalo jádro hradu
© Filip Matoušek 04/2004, www.hrady.cz
Kavčiny (14.8 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu ze 14. st. Sloužil zřejmě jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí. Stavba byla dřevěná, dochováno podvalí a místnosti zasekané do skály.
Jiří Veselý © 08/2005, www.hrady.cz
Valdštejn (15.1 km)
hrad
Zřícenina gotického skalního hradu ze 13. stol., romanticky upravená. V 18. stol. se stala známým poutním místem. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kozlov, Chlum (16.6 km)
torzo hradu
Fragmenty rozsáhlého skalního hradu z 14. století, založeného možná Zdeňkem z Valdštejna. Zpustl poté co bylo panství připojeno k hradu Valdštejnu.
Hrad Rotštejn
© Milan Novotný, 06/2005, www.hrady.cz
Rotštejn, Bělá (16.9 km)
zřícenina hradu
Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.
2002 ©Zdeněk Kučera, www.hrady.cz
Hynšta (17.1 km)
torzo hradu
Zřícenina skalního hradu ze 13. - 14. stol., název Hynšta není původní. Písemné zprávy o lokalitě mlčí, arch. nálezy určují dobu působení hradu do 13. stol. Hynšta vznikla patrně spolu s dalšími skalními hrady (Klamorna atp.) za neznámých okolností.
Zřícenina Valečov - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Valečov (19 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního hradu založeného na poč. 14. stol., rozšířeného v 15. stol. Skalní byty, užívané až do r. 1900. Opuštěn v 18. stol.
Klamorna, světnička
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klamorna (19.3 km)
zaniklý hrad
Skalní hrad, dle arch. výzkumu místo již pravěkým hradištěm. Ve středověku (cca 13. stol.) zde zřízen hrad, upravovaný v 30. letech 15. stol., brzy poté opuštěn. Využit za husitských válek. Zřícenina poškozena odlámáním skal.
Světnice vytesaná v pískovci, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Areál skalního hradu ze 13. stol. na sedmi pískovcových blocích s převažující dřevěnou zástavbou. V 15. století opuštěn. Dochováno množství stop po zakládání dřevěných konstrukcí.
Levín - terénní pozůstatky
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Levín (19.6 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu, který vznikl před r. 1333. R. 1421 připojen ke Kumburku. Důsledkem toho rychle pustl. Dochováno dobře čitelné lichoběžné jádro, před ním předhradí, celý hrad obklopen mohutným příkopem a valem.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Smidary (22.4 km)
zámek
Za Smidara Zdislava z Vartemberka je v r. 1544 první zmínka o tvrzi. V letech 1810-1813 nechal Karel Rey tvrz přestavět na zámek. V r. 1825 zámek zničen požárem. Tehdejší vlastníci Colloredové jej nechali znovu vystavět.

TOPlist