Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Terénní pozůstatky po tvrzi Kalthaus
© Adam Prokeš 05/2006, www.hrady.cz
Kalthaus (9.5 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá vodní tvrz. R. 1428 seděl na tvrzi Nykl z Labouně, r. 1500 potom Vilém z Veselice. Později tvrz připojena k panství Smiřickému, poté tvrz zpustla. Dnes na místě terénní nerovnosti a býv. vodní příkop.
Zámecká budova
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Stěžery (10.3 km)
zámek
Zámek nechal postavit Arnošt Kryštof Harrach v letech 1802-1803. Od r. 1803 zde byly kanceláře a byty. V r. 1959 byla obnovena zachovalá část sgrafitové omítky.
Hlavní průčelí zámku
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
Smiřice (10.7 km)
zámek
R.1661 Antonín Pankrác Gallas přestavěl tvrz v raně barokní zámek s čtvercovým nádvořím a arkádami na čtyřhranných pilířích. Nyní budovy rozloženy kolem dvou nádvoří. V areálu stojí i zámecký kostel. Hlavní zámecká budova je čtyřkřídlá, dvoupatrová.
Průčelí zámku
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Neděliště (11 km)
zámek
Karel Ferdinand Dobřenský z Dobřenic nechal před r. 1748 buďto přestavět starou tvrz, nebo postavil barokní zámek v jejím těsném sousedství. Je to jednopatrová barokní budova s mansardovou střechou a barokním portálem. Nyní v soukromém vlastnictví.
zaniklý hrad
Zaniklý hrad zmiňovaný poprvé roku 1279. Zanikl pravděpodobně během husitských válek nebo při vpádu uherských vojsk v roce 1470.
Jižní trakt zámku
© Pavel Vítek 10/2005, www.hrady.cz
Dolní Přím (13.8 km)
zámek
Barokní zámek vystavěný R. 1677 Jezuity z dolnopřímské tvrze. Vletech 1842 - 1843 proběhla další přestavba zámku. V r. 1879 koupil zámek Jan Harrach a v roce 1945 jim byl zkonfiskován a připadl obci.
Pohled na stavení od jihovýchodu. Za keři jsou zbytky sgrafit.
© Adam Prokeš 05/2006, www.hrady.cz
zaniklá tvrz
Dvůr s tvrzí připomínaný poprvé r. 1577, kdy statek držel Hanuš Haugvic z Biskupic. Později za Oty z Oppersdorfu r. 1626 došlo k přestavbě týnišťského dvora a snad i tvrze. Tvrz se do dnes nejspíše nedochovala, zachovány jen zbytky budov dvora.
Kunětická Hora
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
hrad
Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
© Luděk Pitter 10/2005, www.hrady.cz
skanzen
Roubený dům byl postaven asi r. 1720 a býval zájezdním hostincem. R. 1791 se zde narodil významný český buditel, spisovatel a básník Václav Hanka. Dům je příkladem roubeného lidového domu Hradecka. R. 1862 byla odhalena pamětní deska slavného rodáka. V domě je stálá expozice věnovaná V. Hankovi.
Rotemberk - valy
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Rotemberk, Neznášov, Rotmberk (15.9 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad., zal. v 2. pol. 13. stol., patrně jako nástupce znič. hradu Vražba. R. 1370 prvním zn. majitelem Ješek z Neznášova. Jeho potomci připom. do r. 1457. R. 1494 hrad držel Bavor z Hustířan. Za jeho potomků opuštěn; r. 1542 pustý.
Hrádek u Nechanic
2004 © Václav Hájek, www.hrady.cz
zámek
Romantický zámek vystavěný ve stylu anglické novogtiky podle vzoru anglického zámku Grewe Hall. Cenné vnitřní vybavení a mobiliář svezený z rakouských a německých zámků.
Jaroměř - místo staršího hradu
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Jaroměř (17 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu v prostoru kostela. Hradiště založil v l. 1003-04 kníže Jaromír, nebo spíše o 50 let později kníže Břetislav I. V 1. pol. 13. stol. zde byl patrně vybudován kamenný hrad. Poč. 14. stol. postaven kostel. R. 1349 svěřen augustiniánům-kanovníkům, s nimiž je spojován dnešní chrám.
Arkády na Opočně
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Opočno (17.2 km)
zámek
Renesanční zámek vystavěný r. 1560 Vilémem Trčkou z Lípy. Trojkřídlá stavba s arkádovým nádvořím. Fasády a interiéry změnily pozdější barokní úpravy. K zámku patří i hospodářské budovy, kostel, míčovna, konírny a letohrádek.
celkový pohled
Jan Mužík © 08/2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Dřevěný kostel postaven r. 1752 - roubená jednolodní barokní stavba s trojboce zakončeným presbytářem a předsíní na západní straně. Loď je plochostropá, kruchta nesena dřevěnými sloupky. U kostela dřevěná zvonice na zděné podezdívce.
Zámecká budova z parku
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Dobřenice (18.6 km)
zámek
Barokní zámek postavený Ferdinandem Rudolfem Dobřenským z Dobřenic po r. 1693. R. 1863 zámek zbořen. V letech 1865 - 1868 postavil Weinrich na pozůstatcích zámku nový zámek. Nyní je v zámek využíván jako jezdecká škola a chov koní.
Zaniklý hrad.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Sídlo Mutiny z Vřešťova v 2. pol. 13. stol. R. 1348 maj. páni z Rýzmburka, v drž. rodu do poděbrad. doby (význ. politik Aleš Vřešťovský z R.). Za poděbrad. válek dobyt. Konec 15. stol. - r. 1638 maj. Kordulové ze Sloupna. Poté zpustl.
pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 12.4. 2006, www.hrady.cz
Pardubice, Východočeské muzeum a galerie (19.9 km)
zámek
Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
Od západu
© Luděk Pitter 05/2006, www.hrady.cz
Zelená brána (20.1 km)
věž
Jediná dochovaná brána původního pernštejnského městského opevnění, která se sestává z vlastní 60 m vysoké věže s vyhlídkovým ochozem a předsunutého předbraní z roku 1507 od Mistra Pavla. Poslední úpravy provedeny v roce 1912.
Nové Město nad Metují
2003 ©Zany, www.hrady.cz
zámek
V r.1501 založil Jan Černický z Kácova gotický hrad. V 16.st. přestavěn v renesanční zámek. V l. 1651-1660 ranně barokní přestavba. V l. 1908-13 bratři Bartoňové nechali zámek přestavět architektem Jurkovičem a později architekty Janákem a Kyselou.
Fragmenty zdí hradu Výrova
2002© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Výrov (24.3 km)
zřícenina hradu
Hrad dle nálezů založen koncem 14. stol., zanikl snad na poč. husitských válek, poprvé zmíněn až jako pustý (1503). Hypoteticky ztotožněn s nelokalizovaným hradem Krčín. Dochována podezdívka dřevěné věže, zříceniny štítové zdi a hradeb s bránou.

TOPlist