Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Hlodný
© Pavel Zany Komárek 3. 7. 2001, www.hrady.cz
Hlodný (5.2 km)
torzo hradu
Zbytky zaniklého gotického hradu postaveného snad pány ze Žampachu. Nevelký a ne zcela dokončený hrad byl již na počátku 15. století opuštěn pány z Častolovic a po ztrátě rezidenční funkce rychle chátral.
Pahorek, kde pravděpodobně stála věž
© Petr Nožička 03/2010, www.hrady.cz
Hluky (5.3 km)
zaniklý hrad
Stopy hradu neznámého původu i doby založení nad soutokem Hluckého a Bažinského potoka u osady Hluky. Dispozici hradu vévodí homolovitý pahorek, možné místo, kde stála věž. Pod ním nevelká plošinka, kde by mohl být palác.
Pohled na fragment zdi vnitřního hradu
2003 ©Petr Šantrůček, www.hrady.cz
Nový hrad, Klečkov, Neuhaus (6.4 km)
zřícenina hradu
Hrad založen někdy na přelomu 14. a 15. stol. pány z Častolovic. Roku 1440 se marně pokoušel o jeho dobytí Kolda ze Žampachu. Panství r. 1495 získali páni z Pernštejna, Nový hrad byl již pustý. Dodnes se zachovaly jen malé zbytky zdí, valy a příkopy
Dobřany fragment zdi paláce
© Tomáš Šimůnek 7/2004, www.hrady.cz
Dobřany (7.1 km)
zřícenina hradu
Hrad zbudován na přelomu 13. a 14. století. V průběhu 14. století opuštěn. Zbytky kdysi mohutného hradu dnes hustě porostlé náletovou zelení.
2001 © Seyček, www.hrady.cz
kaple Navštívení Panny Marie, Kunštátská kaple (8.1 km)
sakrální památky
Barokní Kaple Navštívení Panny Marie (tzv. Kunštátská kaple), zřízena v letech 1670 - 1671. Přestavena a nově upravena v letech 1831 a 1869. Tvarem je kruhová, střecha kuželová kryta šindelem. Uvnitř kaple je umístěna kamenná sochu Piety z r. 1671.
narušený vnější líc plášťové zdi na severozápadě jádra
© Pavel Zany Komárek 29.10. 2005, www.hrady.cz
Skuhrov (10.1 km)
zaniklý hrad
Nepatrné zbytku hradu postaveného r. 1282. Roku 1387 hrad zakoupil Půta z Častolovic, po jeho smrti připadl králi. Po roce 1558 se připomíná jako pustý.
pohled na torzo věže
© Jiří Čížek 9/2008, www.hrady.cz
Homole (11.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného ve 13. stol. jako panství rodu Panewitzů. Poprvé dobyt husity. V 16. století sloužil jako sídlo loupežníků, byl dobyt a zbořen. Od té doby ve zříceninách.
hrad Frymburk
fotorepro 1992, www.hrady.cz
Frymburk (11.4 km)
zřícenina hradu
Nepřístupná zřícenina hradu z poč. 14. st. Opuštěn v 16. st., voj. využit za 30leté války. Nevelký hrad s mohutnou obvodovou hradbou, zbytky paláce a torzem unikátní enormně velké okrouhlé věže. V předpolí zbytky raně barokních bastionů.
čelo jádra v pohledu z předhradí
© Pavel Zany Komárek 29.10. 2005, www.hrady.cz
Rychmberk (11.7 km)
zaniklý hrad
Hrad z něhož se dochovaly pouze terénní nerovnosti vznikl asi na přelomu 13.-14.století. Roku 1425 byl dobyt východočeskými husity, po druhé byl hrad dobyt roku 1457 vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1495 se uvádí jako pustý a zaniká.
Jádro hradu
© Petr Nožička 03/2010, www.hrady.cz
Chábory (12.8 km)
zaniklý hrad
Téměř zaniklý hrad Chábory založený kolonizační činností pány z Dobrušky snad v 13. století. Dochované písemné prameny jej zmiňují až roku 1571 již jako pustý. Hrad byl téměř celý stráven lomem.
Pěchotní srub R-S76
© 2003 Luděk Vávra, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Pevnost Hanička se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Je zhruba 5 km vzdušnou čarou na severovýchod od Rokytnice v Orlických horách, nedaleko státní hranice s Polskou republikou, tehdejším Německem. Areálem pevnosti ...
Pahorek jádra hradu
© Petr Nožička, 12/2008, www.hrady.cz
Pěčín, Přím, Krumlovec (15.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu zal. před r. 1318 (toho roku ničivý nájezd Kouniců z nedalekého Rychmberka); majitelem Hroznata z rodu Kouniců. Není známo byl-li poté obnoven. Poč. 15. stol. náležel hrad k Rychnovu n. Kněž., po r. 1420 se již nepřipomíná.
Fragmenty zdí hradu Výrova
2002© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Výrov (15.6 km)
zřícenina hradu
Hrad dle nálezů založen koncem 14. stol., zanikl snad na poč. husitských válek, poprvé zmíněn až jako pustý (1503). Hypoteticky ztotožněn s nelokalizovaným hradem Krčín. Dochována podezdívka dřevěné věže, zříceniny štítové zdi a hradeb s bránou.
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Zřícenina chrámu v Orlických horách zaujme především svojí monumentálností i přes chybějící střechu. Místní farář se o chrám stará s velkým zájmem a pořádá mše pod širým nebem v jeho prostorách. Toto poutní místo i dnes přitahuje svojí magičností.
Dělostřelecký srub "Zelený"
© Vladimír Studecký 08/2005, www.hrady.cz
Dobrošov (16.3 km)
pevnost, bunkr
Dělostřelecká tvrz byla postavena v l. 1937-38 v rámci opevňování naší hranice s Německem. Projekt vypracoval ing. F. Zavadil. Stavbu přerušila Mnichovská dohoda. Byly postaveny tři železobetonové sruby a byly vyhloubeny podzemní prostory a chodby. Od r. 1968 je zde expozice českosl. opevnění.
Rychnov nad Kněžnou (Nový zámek)
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl vybudován jako barokní stavba v letech 1676 - 1690 pro Františka Karla Liebštejnského z Kolovrat. Před rokem 1722 byl zámek patrně podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichla upraven do nynější podoby.
Nové Město nad Metují
2003 ©Zany, www.hrady.cz
zámek
V r.1501 založil Jan Černický z Kácova gotický hrad. V 16.st. přestavěn v renesanční zámek. V l. 1651-1660 ranně barokní přestavba. V l. 1908-13 bratři Bartoňové nechali zámek přestavět architektem Jurkovičem a později architekty Janákem a Kyselou.
Arkády na Opočně
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Opočno (18.6 km)
zámek
Renesanční zámek vystavěný r. 1560 Vilémem Trčkou z Lípy. Trojkřídlá stavba s arkádovým nádvořím. Fasády a interiéry změnily pozdější barokní úpravy. K zámku patří i hospodářské budovy, kostel, míčovna, konírny a letohrádek.
pohled z náměstí
© Pavel Zany Komárek 18/7/2001, www.hrady.cz
Náchod (19.7 km)
zámek
Renesanční zámek vznikl přestavbou hradu za Smiřických v 2. pol. 16. stol. Siluetě zámku dominuje válcová věž s ochozem, fasády jsou zdobené sgrafity. Další pozdně renesanční úpravy provedl Octavio Piccolomini, který získal zámek jako pobělohorský konfiskát. Zámek je postupně rekonstruován.
Zámek v Častolovicích
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Častolovice (23 km)
zámek
Renesanční zámek vybudovaný v letech 1588-1615 na místě původní tvrze. V 19. století novogoticky přestaven. Ve 20.stol. honosná pseudogotická fasáda odstraněna. Zámek se tak vrátil k původnímu renesančnímu stylu. V 19. stol. založen anglický park.

TOPlist