Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Mladší tvrz zbořená r. 1977
© Antonín Hejna: České tvrze, Praha 1961, www.hrady.cz
Chlumeček, Lestein, Lehenstein, Malý a Velký Chlumeček; Střížov (2.7 km)
zaniklá tvrz
Prvně zmíněny obě části (Malý i Velký Chlumeček) v r. 1360, v 16. st. spojeny, za 30leté války vypleněny. R. 1711 byla v místech zaniklé starší tvrze vystavěna kaplička, kolem níž je dosud vidět val a příkop tvrze. Mladší tvrz zbořena v r. 1977.
Cetnov (3.3 km)
zaniklá tvrz
První zprávy o tvrzi jsou z roku 1462, kdy byla královskými a chebskými vojsky dobyta a vypálena. Stávala na stráni nad Ohří, dnes zatopené přehradním jezerem Skalkou.
Cheb - vstup na hrad
© Pavel Jarý,  19.8.2006, www.hrady.cz
Cheb (4 km)
hrad
Hrad z 12. stol. s dochovanou mohutnou Černou věží a pozoruhodnou patrovou, tzv. dvojitou kaplí. Poškozen za třicetileté a za prusko-perské války. Byl bombardován, zapálen a od roku 1743 je zříceninou.
Hrad Seeberg
© Petr Pokorný 2005, www.hrady.cz
Ostroh, Seeberg (4.4 km)
hrad
Zrekonstruovaný hrad, byl založen přibližně r. 1200, pravděpodobně jako sídlo chebského ministeriála. R. 1322 byl majitelem Jan Lucemburský; r. 1344 Kašpar Šlik. R. 1461 koupil zpustlý hrad radní Kašpar Juncker. Následovala renesanční zámecká přestavba. Od r. 1703 v majetku města Cheb.
Bříza
Jiří Úlovec, www.hrady.cz
Bříza, Pirk (4.4 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz, postavená ve 14. nebo 15. stol. Vesnice Pirk se zmiňuje v l. 1373-1395 v držení kláštera v Chebu. R. 1436 byla získána Planknáry z Kynšperka, kteří ji drželi až do poč. 16. stol. Poté byl statek v majetku chebských patricijských rodin Gablerů a Brunnerů. To však již byla tvrz zaniklá.
Torzo paláce
© Jiří Čížek 09/2008, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Zříceniny hradu Starý Rybník založeného kolem r. 1360 Rabem z Mechelsgrünu. Gotický hrad byl renezančně a barokně přestavován. V roce 1792 po zasahu bleskem vyhořel a bez oprav chátral. Postupem času se změnil ve zříceninu.
, www.hrady.cz
Skalná, Vildštejn (6.7 km)
hrad
Zachovalý hrad. R. 1224 se po něm psal Gerold, poté Vojtěch Nothaft. V maj. jeho rodu do konce stol. Časté střídání majitelů. Za Gummerauerů v 15. stol. staveb. úpr. V 16. stol. přest. na zámek. R. 1783 vyst. nový zámek na předhradí (Trautenbergové).
Nejspíš hradní příkop - jižní strana
© Michal Špiřík 06/2004, www.hrady.cz
Neuhaus, Šneky (10.2 km)
torzo hradu
Zaniklý hrad. Dnešní ves Plesná zmiň. r. 1185 jako majetek waldsasského kláštera. Ves získal r. 1348 Rüdiger ze Sparneku a stala se součástí panství Luby a později Vildštejn. Hrad zmiň. až v 18. stol. Zničen pravd. r. 1519 vojenskou akcí města Chebu.
©Martínek 1997, www.hrady.cz
zámek
Zámek, původně hrad, poprvé zmiňovaný v r. 1217. Na počátku 17. stol. byl hrad renesančně přestavěn. Po vyplenění a vypálení Švédy r. 1647 částečně obnoven v barokním slohu. V r. 1824 hrad přestavěl jeho majitel Jan Nonner na pozdně barokní zámek.
Pohled na plochu hradiště a příkop
©Martin Kabeláč 11/2003, www.hrady.cz
torzo hradu
Hrad založený na počátku 13. století pravděpodobně králem. V roce 1434 ho zástavou získávají Šlikové. Za Šliků proběhla velká přestavba hradu. Na počátku 17. století uváděn jako pustý. V 19. století rozsáhlé zříceniny rozebrány na stavební materiál.
pohled od silnice
© Petr K, 07/2008, www.hrady.cz
Kamenný Dvůr (14.2 km)
zámek
Na místě původní tvrze koncem 18. stol. vybudován pozdně barokní zámek. Ten patřil městu Kynšperk nad Ohří. Po r. 1945 připadl armádě a po jejím odchodu zpustl a změnil se v ruinu. Po r. 2004 započato s opravou a rekonstrukcí. V současnosti slouží jako hotel.
Čelní pohled na zámek
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Lítov (14.5 km)
zámek
Pozdně barokní zámek postavil po r. 1766 Adam Löw. Je to obdélná dvoupatrová budova s valbovou střechou a věžičkou s cibulkou uprostřed, s mansardami s římsami, volutami a barokními okny, stěny zdobeny poloobloukovými římsami. Nyní je pěkně opraven.
© Martin  Kabeláč 10/2012, www.hrady.cz
zaniklá tvrz
O bývalé gotické tvrzi není nalezena písemná zmínka. Založena byla zřejmě na přelomu 13. a 14. st. Zachováno je okrouhlé tvrziště o průměru asi 16m. Jako opevnění sloužil vodní příkop, jehož zbytky zůstaly dodnes.
Rusov, Reissengrün (16 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad zmíněný v pramenech pouze v letech 1328 a 1370. Spolu s Chlumskou horou majetkem rytířů z Reissengrünu. Po vymření rodu v 15. století zanikl. Není známo, kde a kdy stával, ani jak vypadal.
© Luděk Pitter 03/2005, www.hrady.cz
(16.4 km)
ostatní
Muzeum v Aši sídlí v budově, kterou nechal postavit Jan Jiří Unger v roce 1814 na místě dvora po požáru a následné demolici zámku na Mikulově.
© Luděk Pitter 03/2005, www.hrady.cz
Doubravský pramen, Pramen století (17.9 km)
ostatní
Nad minerálním pramenem, vyvěrajícím zde od nepaměti, byl r. 1972 vybudován socialistický altán. Dne 24.4.2009 byl doubravský pramen vysvěcen pravoslavným českým arcibiskupem a metropolitou Kryštofem a přejmenován na Pramen století. Toto vysvěcení je počátkem chystané revitalizace Doubravy.
© Luděk Pitter 03/2005, www.hrady.cz
Neuberk, Najperk, Neuberg (18.4 km)
zřícenina hradu
Hrad Neuberk založen na začátku 13. stol. R. 1395 jej zdědil Konrád Zedwitz. Věž je ze 14. stol. Hrad opakovaně poškozen jak ve 14. stol. tak v 15. stol, zcela vyhořel roku 1610. Do té doby byl hlavním střediskem panství Zedwitzů na Ašsku.
Borschengrün
Jiří Úlovec, www.hrady.cz
Boršengrýn, Borchengrün; Úbočí (18.5 km)
torzo hradu
R. 1374 získal Boreš z Oseka od Karla IV. povolení ke stavbě hradu na místě staré tvrze. Dokončen byl r. 1380. Po r. 1400 byl již pouze pronajímán jako léno. 1452 byl vypálen a rozbořen Chebskými jako odveta za přepadení vesnic. Nikdy nebyl obnoven.
© 1998 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Hartenberk, Hřebeny (21 km)
zřícenina zámku
Původně rodový hrad založený ve 13. stol., později i královský, přestavěný v 16. až 17. stol. na zámek. Po roce 1945 ponechán osudu, postupně rozkraden, v roce 1985 úmyslně zapálen, dnes zřícenina. Od 90. let probíhá rekonstrukce.
© Luděk Pitter 07/2004, www.hrady.cz
Kynžvart (22.5 km)
zámek
Meternichovský zámek vystavěný v letech 1681 - 1691. Dnešní podobu klasicistní vily dostal přestavbou z barokního zámku. Cenné jsou stylové klasicistní interiéry. Okolo rozsáhlý anglický park s drobnými romantickými stavbami.

TOPlist