Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

sedlec - zámek
© daniel rubeš, 12/2009, www.hrady.cz
Sedlec (2 km)
zámek
Dnes opravený zámeček byl postaven na ostrově uprostřed rybníka, patrně v renes. době. Později byl barokně přestavěn. Kolem se nacházel sad a zahrada s okrasnými prvky. Do dnešní doby se zachovaly zbytky cihlového mostu, který je zčásti zasypaný.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
kaple sv. Šebestiána, Svatý kopeček (4.7 km)
sakrální památky
Místo svítí do daleka, ční na výrazném kopečku v místních rovinách. Je odtud též znamenitý rozhled jak na Mikulov tak na Pálovské vrchy a do Rakouska...
Zámek Mikulov
© MarcoRave, 03/2008, www.hrady.cz
Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově (5.2 km)
zámek
Zámek přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Synag. východního typu s almemorem neseným čtyřmi sloupy uprostř. prostoru, zal. kolem r. 1450 a po požáru v r. 1561 bylo zdůrazněno nároží přístavbou jednosloupové lodžie, dnešní vzhled z přestavby r. 1719. Interiér vyzdoben I. Lengelacherem.
© Petr Turyna 06/2006, www.hrady.cz
Kozí hrádek (5.4 km)
5
Dělostřelecká renesanční věž z 15. století postavená na skalce severně nad centrem Mikulova. Chránila z této strany snadno ohrozitelné město a zámek. Dnes slouží jako vyhlídka.
© Luděk Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Valtice (6.1 km)
zámek
Rozsáhlé sídlo Lichtenštejnů v barokním stylu na místě renesančního zámku a gotického hradu. Do r. 1726 demolován. Zřízením dvora, dostavbou kaple, divadla a teras vznikla rezidence v dnešní podobě - součást památkové a biosférické rezervace UNESCO.
Romantický pohled
© Roman Krejčí 8.11.2003, www.hrady.cz
Sirotčí hrádek, Waisenstein (8.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného na přelomu 13. a 14. st. rodem Sirotků, po jejichž vymření připadl králi Václavu III, který byl krátce poté zavražděn (v r. 1306) a hradu se zmocnili Lichtenštejnové. Ti hrad využívali do poč. 16. st., poté pustý.
barokní konírny
© Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Lednice (8.4 km)
zámek
Zámecký areál na seznamu UNESCO. Gotická tvrz byla po r. 1632 přestavěna Liechtensteiny na rozsáhlý barokní zámecký areál. Další barokní přestavby před r. 1698 a před r. 1730, empírové po r. 1812. Po r. 1846 přestavěn v novogoticky do dnešní podoby.
Minaret
© Václav Hodek 09/2003, www.hrady.cz
minaret, Lednicko-valtický areál (9.3 km)
věž
Dominanta lednického parku vznikla 1797-1802 dle projektu arch. Hardtmutha jako jedna z prvních čistě vyhlídkových staveb v českých zemích. Údajně nejvyšší minaret v neislámské zemi, doklad počátků orientálních inspirací ve střední Evropě.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Janův hrad, Janohrad (10.2 km)
zřícenina hradu
Umělá romantická zřícenina, postavená roku 1807. Jeden z letohrádků, postavený jako první v Lednicko - valtickém areálu pro Jana I. Lichtenštejna. Projekt vypracoval Joseph Hardmuth. Sloužil jako lovecký zámeček.
© Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Neuhaus, Nový hrad u Mikulova (10.6 km)
torzo hradu
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
Čelo hradu
© Roman Řezáč 09/2003, www.hrady.cz
Děvičky, Maidburg, Dívčí hrady, Maidberk, Maidenburg (11.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina královského hradu z roku 1222. Renesanční zeď charakteristická pro 1. polovinu 14. století. Za třicetileté války zapálen Švédy. V 18. století zcela opuštěn a ponechán svému osudu.
© Radovan Smokoň 05/2008, www.hrady.cz
Břeclav (13 km)
zámek
Starší hrad nechal r. 1570 přestavit Jan mladší ze Žerotína na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Od r. 1636 patří Lichtenštejnům. Počátkem 19. stol. byl upraven novogoticky a byla k němu přistavěna zkosená věž připomínající zříceninu.
Pohansko z jihu
© Iva Spurná 03/2004, www.hrady.cz
Pohansko (15.3 km)
zámek
Empírový lovecký zámek byl postaven Lichtenštejny v letech 1810-1812. V dnešní době je zámek majetkem Krajského střediska státní památkové péče a je v něm umístěno muzeum památek z doby velkomoravské získaných při výzkumu hradiště na Pohansku.
celkový pohled
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Popice, Mohyla (16.9 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz na uměle navršeném pahorku, zvaném Mohyla, byla postavena patrně v 2. pol. 14. stol. V písemných pramenech se uvádí, že ve 14. stol. sídlil ve vsi rozvětvený rod z Popic. R. 1366 ves držel Martin z Popic, r. 1406 Petr Bílý z Popic. Tvrz samotná se zmiňuje až r. 1414 již jako pustá.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Drnholec (17 km)
zámek
V renesanční zámek byl přestavěn původně gotický hrad v roce 1585 Kryštofem z Tiefenbachu. Později, v 18. stol., byl zámek upraven rodinou Trautmannsdorfů. Od konce stol, vlastnili zámek různé nadace, které nechaly zbořit dvě ze tří křídel zámku.
jádro od západu
© Pavel Zany Komárek 19/9/2003, www.hrady.cz
Hrádek u Drnholce, Liščí díry (19.3 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad na jehož umístění poukazují terénní náznaky. Podle arch. nálezů bylo opevněné sídlo zvané Liščí díry osídleno ve 12. stol., šlo o pohraniční opevnění českého státu nebo rané sídlo české či bavorské šlechty.
celkový pohled od jihu
© Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický kostel z 1. pol. 14 století. Před r. 1465 vzniklo obranné patro s ochozem. Kolem r. 1500 postavena zvonice a kostel obklopen hradbami Další úpravy následovaly kolem roku 1718. Z kněžiště vedou unikátní únikové podzemní chodby.
© Luděk Pitter 04/2005, www.hrady.cz
mlýn
Větrný mlýn postavil r. 1870 Ignác Laštůvka z Mutěnic, dále se majitelé často střídali. R. 1890 mlýn převrhla vichřice. Poslední majitel Jan Minařík zde mlel do r. 1949. Ač byl mlýn r. 1969 opraven, v dalších letech velmi zchátral. R. 1999 byl zakoupen obcí Starý Poddvorov a r. 2003 zrekonstruován.
© Luděk Pitter 11/2004, www.hrady.cz
Vlasatice (23.2 km)
zámek
Za Dětřicha z Mořiců r.1342 založena tvrz. R.1567Albrecht Černohorský z Boskovic na místě tvrze začal stavbu renesančního zámku. Thurnové stavbu dokončili. Po Bílé hoře získal Vlasatice kardinál Ditrichštejn. V 19. stol. byl kolem zámku upraven park.

TOPlist