Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Čelo hradu
© Roman Řezáč 09/2003, www.hrady.cz
Děvičky, Maidburg, Dívčí hrady, Maidberk, Maidenburg (3.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina královského hradu z roku 1222. Renesanční zeď charakteristická pro 1. polovinu 14. století. Za třicetileté války zapálen Švédy. V 18. století zcela opuštěn a ponechán svému osudu.
celkový pohled
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Popice, Mohyla (3.2 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz na uměle navršeném pahorku, zvaném Mohyla, byla postavena patrně v 2. pol. 14. stol. V písemných pramenech se uvádí, že ve 14. stol. sídlil ve vsi rozvětvený rod z Popic. R. 1366 ves držel Martin z Popic, r. 1406 Petr Bílý z Popic. Tvrz samotná se zmiňuje až r. 1414 již jako pustá.
© Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Neuhaus, Nový hrad u Mikulova (4.3 km)
torzo hradu
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
Romantický pohled
© Roman Krejčí 8.11.2003, www.hrady.cz
Sirotčí hrádek, Waisenstein (6.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného na přelomu 13. a 14. st. rodem Sirotků, po jejichž vymření připadl králi Václavu III, který byl krátce poté zavražděn (v r. 1306) a hradu se zmocnili Lichtenštejnové. Ti hrad využívali do poč. 16. st., poté pustý.
© Petr Turyna 06/2006, www.hrady.cz
Kozí hrádek (10.4 km)
5
Dělostřelecká renesanční věž z 15. století postavená na skalce severně nad centrem Mikulova. Chránila z této strany snadno ohrozitelné město a zámek. Dnes slouží jako vyhlídka.
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
Horní synagoga (10.6 km)
sakrální památky
Synag. východního typu s almemorem neseným čtyřmi sloupy uprostř. prostoru, zal. kolem r. 1450 a po požáru v r. 1561 bylo zdůrazněno nároží přístavbou jednosloupové lodžie, dnešní vzhled z přestavby r. 1719. Interiér vyzdoben I. Lengelacherem.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
kaple sv. Šebestiána, Svatý kopeček (10.7 km)
sakrální památky
Místo svítí do daleka, ční na výrazném kopečku v místních rovinách. Je odtud též znamenitý rozhled jak na Mikulov tak na Pálovské vrchy a do Rakouska...
Zámek Mikulov
© MarcoRave, 03/2008, www.hrady.cz
Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově (10.8 km)
zámek
Zámek přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Drnholec (12.6 km)
zámek
V renesanční zámek byl přestavěn původně gotický hrad v roce 1585 Kryštofem z Tiefenbachu. Později, v 18. stol., byl zámek upraven rodinou Trautmannsdorfů. Od konce stol, vlastnili zámek různé nadace, které nechaly zbořit dvě ze tří křídel zámku.
© Luděk Pitter 11/2004, www.hrady.cz
Vlasatice (12.8 km)
zámek
Za Dětřicha z Mořiců r.1342 založena tvrz. R.1567Albrecht Černohorský z Boskovic na místě tvrze začal stavbu renesančního zámku. Thurnové stavbu dokončili. Po Bílé hoře získal Vlasatice kardinál Ditrichštejn. V 19. stol. byl kolem zámku upraven park.
Zaoblení zachované části vnějšího valu na východě
© Roman Řezáč 05/2005, www.hrady.cz
Boleradice (13.3 km)
zaniklý hrad
Poprvé dnes již neexistující hrad byl zmíněn roku 1373, ale jeho původ je starší a nejasný. V případě ohrožení se bránil pasivně svou hmotou. Zakladatel byl Lev z Klobouk. Po r. 1471 byl asi 10 let v rukách Uhrů. Po r. 1536 jej zřejmě zničili Turci.
sedlec - zámek
© daniel rubeš, 12/2009, www.hrady.cz
Sedlec (13.3 km)
zámek
Dnes opravený zámeček byl postaven na ostrově uprostřed rybníka, patrně v renes. době. Později byl barokně přestavěn. Kolem se nacházel sad a zahrada s okrasnými prvky. Do dnešní doby se zachovaly zbytky cihlového mostu, který je zčásti zasypaný.
barokní konírny
© Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Lednice (15.8 km)
zámek
Zámecký areál na seznamu UNESCO. Gotická tvrz byla po r. 1632 přestavěna Liechtensteiny na rozsáhlý barokní zámecký areál. Další barokní přestavby před r. 1698 a před r. 1730, empírové po r. 1812. Po r. 1846 přestavěn v novogoticky do dnešní podoby.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Janův hrad, Janohrad (16.9 km)
zřícenina hradu
Umělá romantická zřícenina, postavená roku 1807. Jeden z letohrádků, postavený jako první v Lednicko - valtickém areálu pro Jana I. Lichtenštejna. Projekt vypracoval Joseph Hardmuth. Sloužil jako lovecký zámeček.
Větrný mlýn a muzeum Klobouky u Brna
© weselka, www.hrady.cz
větrný mlýn (17.7 km)
mlýn
Poslední z 8 větrných mlýnů v okolí, pův. z r. 1748, shořel při osvobozování Klobouk v dubnu 1945. Díky nadšencům byl obnoven přenesením zchátralého obdobného mlýna z Pacetluk v letech 1982-1985. Jako plně vybavený a funkční je zpřístupněn veřejnosti.
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 04/2006, www.hrady.cz
Klobouky u Brna, Městské muzeum Klobouky u Brna (17.9 km)
zámek
Zámek dal r. 1589 vystavět opat zábrdovického kláštera jako renesanční rezidenci, v době baroka rozšířena. Po zrušení kláštera v r. 1784 získal zámek náboženský fond. Po r. 1820 interiéry klasicistně upraveny. R.1932 zámek koupilo město. Zámek slouží jako sídlo Městského úřadu, Městského muzea atp.
© Luděk Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Valtice (19.6 km)
zámek
Rozsáhlé sídlo Lichtenštejnů v barokním stylu na místě renesančního zámku a gotického hradu. Do r. 1726 demolován. Zřízením dvora, dostavbou kaple, divadla a teras vznikla rezidence v dnešní podobě - součást památkové a biosférické rezervace UNESCO.
celkový pohled od severu
© Pavel Zany Komárek 2.9.2000, www.hrady.cz
Dolní Kounice (22.1 km)
zámek
Původně gotický hrad italského kastelového typu (14. stol.) sloužil k ochraně premonstrátského kláštera pod ním. V 16. stol. renesančně přestavěn, s drobnými barokními úpravami. Výrazná dominanta nad městem.
Rosa coeli - Dolní Kounice
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
6
Původně klášter premonstrátek z 12.st. V druhé pol. 14.st. gotická přestavba. Vypálen husity, r.1434 však již opraven. Poč. 16. st. klášter opuštěn, r.1537 opraven, ale pak i nadále pustnul. R. 1703 dovršil zkázu požár a klášter zůstal zříceninou.
© Radovan Smokoň 05/2008, www.hrady.cz
Břeclav (22.5 km)
zámek
Starší hrad nechal r. 1570 přestavit Jan mladší ze Žerotína na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Od r. 1636 patří Lichtenštejnům. Počátkem 19. stol. byl upraven novogoticky a byla k němu přistavěna zkosená věž připomínající zříceninu.

TOPlist