Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

2002 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Cornštejn (0.8 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlá zřícenina hradu založeného Lichtenburky v 1. polovině 14. století. Roku 1465 byl hrad dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Po roce 1542 byl hrad znovu opraven proti hrozícímu tureckému vpádu. Od roku 1580 se již uvádí jako pustý.
Bítov
© Petr Kovařík 08/2005, www.hrady.cz
Bítov (1.7 km)
hrad
Hrad založený v 11. stol. původně v gotickém stylu, v 19. stol. přestavěn novogoticky. Zvláštní sbírka preparovaných psů a koček barona Haase z Haasenfeldu.
Celkový pohled na hrádek od jihu přes dvojici příkopů a mezilehlý val
© Roman Řezáč 10/2008, www.hrady.cz
Oslnovice, Býkovec (2.3 km)
zaniklý hrad
Zachovalý reliéf hrádku zatím neznámé historie, situovaným na prudce klesajícím výběžku nad dnešní Vranovskou přehradou.
© Václav ŠABAT, 05/2007, www.hrady.cz
Frejštejn (5.1 km)
zřícenina hradu
Zříceniny gotického hradu nedaleko Vranovské přehrady, poprvé připomínaného v roce 1331 s kaplí sv. Kateřiny. Hrad se uvádí jako pustý od 15. století.
© Pavel Zany Komárek 21/9/2002, www.hrady.cz
zámek
Původně hrad poprvé zmiňovaný v Kosmově kronice k r. 1100. V gotice opevněn a rozšířen. R. 1665 vyhořel. V 17. st. přestavěn na barokní zámek. Velkolepý sál předků podle projektu J. B. Fischera z Erlachu. Později upravován klasicistně a romanticky.
Bývalý větrný mlýn a reaturace Lesná
© weselka, www.hrady.cz
Lesná (11.4 km)
mlýn
Větrný mlýn postavil r. 1862 Franz Czerny. Mlelo se zde do r. 1908, poté v něm byla do r. 1930 kolářská dílna. R. 1933 byl upraven pro bydlení. Po 2. svět. válce byl využíván armádou a JZD. Zdevastovaný mlýn byl opraven v 2. pol. 20. stol. Dnes v majetku rodiny Braunerových slouží jako restaurace.
© Jaroslav Řezáč 2004, www.hrady.cz
Šenkenberk, Šimperk (13.3 km)
zřícenina hradu
Gotický hrad, ze kterého dnes zbyla jen zřícenina, byl založen na počátku 13. st. Podle písemností založen rakouskými Schenky. Poté ho vlastnili dědici Markvart a Protiva. Dle průzkumů hrad zanikl před polovinou 15. století.
2003 © Luděk Pitter, www.hrady.cz
Jemnice (13.8 km)
zámek
Čtyřkřídlý zámek, v jehož zdivu jsou zachovány části původního královského hradu ze 13. st. Na počátku 17. st. přebudován v renesančním stylu. V 18. st. přestavěn barokně. V letech 1842-1945 byly interiéry a fasády upraveny ve stylu druhého rokoka.
Zámek, v pozadí s věž kostela
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
Moravské Budějovice, Muzeum řemesel Moravské Budějovice (13.9 km)
zámek
Zámek nechal postavit v letech 1666 - 1672 Rudolf Jindřich ze Schaumburku. Vznikl přestavbou čtyř renesančních měštanských domů a radnice se sgrafitovými psaníčky a renesančním portálem s letopočtem 1592. Dnes je zde městské muzeum a knihovna.
Kostel sv. Jana Nepomuckého
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
sakrální památky
V obci Litohoř, která leží na trase Jihlava Znojmo, je u zámku přes silnici malý parčík. V parku je kostel sv. Jana Nemomuckého z roku 1781, který patří mezi národní kulturní památky.
Zámek Litohoř
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Litohoř (14.6 km)
zámek
Zámek byl postaven v 18. stol. louckým klášterem a užíván jako letní sídlo. Po zrušení řádu se v r. 1789 stal součástí panství rodu Walisů. Na začátku 19. stol. byla budova zásadně upravena a dnes zde sídlí šlechtitelský a semenářský podnik.
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
Boskovštejn (15.2 km)
tvrz
Obdélná tvrz s nárožními věžicemi vznikla v 1. pol 16. st. a na renesanční sídlo přestavěna poč. 17. st. Do r. 1670 platila za rytířské sídlo. Poč. 18. st. upravena na sýpku. v 80. l. 20. st. prošla rekonstrukcí.
© Jaroslav Řezáč 2004, www.hrady.cz
Bukovina (16.2 km)
zřícenina hradu
Nevýrazná zřícenina hradu z 1. poloviny 14. století. Pobořen zřejmě za válek krále Jiřího s uherským králem Matyášem. Od roku 1481 uváděn jako pustý.
Jihozápadní vstupní průčelí palácově upraveného předsunutého opevnění Eytzingerů, tzv. Nový hrad
© Jan P. Štěpánek 07/2009, www.hrady.cz
Nový Hrádek u Lukova, nad Dyjí (17.1 km)
zřícenina hradu
Původně lovecký hrádek z pol. 14. stol., tvořen dvěma hrady - starší gotickou částí a předním hradem, který vznikal postupně od 15. stol. R. 1645 dobyt a pobořen Švédy. Starší část zůstala zříceninou, přední hrad byl využíván jako letní lovecké sídlo šlechticů. Od r. 1958 chráněnou památkou ČR.
2003 © Luděk Pitter, www.hrady.cz
Budeč (18.9 km)
zámek
Raně barokní zámek z 2. pol. 17. st. vznikl přestavbou bývalé tvrze. Zámek má čtyřkřídlou dispozici, SZ křídlo je patrové, přízemí s oblouky na pilířích, v patře zasklené arkády s oblouky. Veřejnosti je nepřístupný.
2003 © Luděk Pitter, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně opevněný gotický kostel ze 14. stol. Vnější omítka renesanční, sgrafitová, loď upravena a sklenuta po požáru 1771.
Staré Hobzí - zámek, celkový pohled
© Jiří Cukr 08/2003, www.hrady.cz
Staré Hobzí (20.8 km)
zámek
Zámek byl přestavěn ze starší tvrze v l. 1726-33 pány z Deblína. Krátce po r. 1843 byli provedeny klasicistní úpravy. Po F.J. z Deblína, zavražděném r. 1784, měl panství v pronájmu a od r. 1806 v držení J.P.Flink který zde zřídil textilní továrnu.
archiv Památkový ústav Brno, www.hrady.cz
zámek
Původně renesanční tvrz z poloviny 16. stol., později přestavěná na zámek. V roce 1700 prošel velkolepou barokní přestavbou. Roku 1723 přistavěno divadlo a rozměrný kostel.
Zámeček Krasonice
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Krasonice (21 km)
zámek
Renesanční zámeček byl postaven na místě starší tvrze plukovníkem Hanibalem ze Schaumburga kolem roku 1630. Kolem roku 1830 byl přestaven,a později byl založen anglický park. Dnes je zámek soukromým majetkem
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel sv. Vavřince je zmíněn již roku 1311, nynější podobu získal po třicetileté válce asi roku 1771 a v letech 1894 až 1901 byl důkladně opraven. Při jižní straně kostela rostou dvě památné lípy. Nedaleko je i barokní budova fary, vystavěná na ...

TOPlist