Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
Dívčák v roce 1990
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Maidštejn, Dívčí Kámen, Menštejn (4.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina mohutného gotického hradu založeného Rožmberky v roce 1349 (ojediněle dochováno panovníkovo svolení ke stavbě). Hrad měl funkci vojenskou a správní. V 16. stol. hrad opuštěn a brzy propadl úplné zkáze.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
zámek
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Maškovec od řeky
© Jiří Čížek 08/1998, www.hrady.cz
Maškovec, Chotek, Kotek (6.4 km)
torzo hradu
Hrad postaven pravděpodobně v polovině 14. století majiteli Kamenného Újezda, poprvé zmíněn r. 1380. Po získání Rožmberky (1455) brzo zpustnul, r. 1464 uváděn poprvé jako zbořený, zříceniny byly v 19. století rozebrány na stavební materiál. Dochovány zbytky zdí, valy a příkopy.
Kaple Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu
2002 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709-26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.
Pohled od zbytků kaple na hladinu přehrady
© Jiří Cukr, 04/2010, www.hrady.cz
Velešín (7.9 km)
zřícenina hradu
Zřicenina hradu, který založil Přemysl Otakar II., od něhož jej získal Čéč z Budějovic. Za Václava II. ho r. 1283 získali páni z Michalovic, kteří ho drželi až do r. 1387. Po r. 1487 opuštěn Vokem z Rožmberka a jako pustý se připomíná již v roce r. 1541. V l. 2011-2012 vybudován nový dřevěný most.
© PETR HAVLÍK 08/2005, www.hrady.cz
Pořešín (13.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Připomínaný prvně r. 1312, založen Bavory ze Strakonic. Směnou za Vitějovice přešel do rukou příbuzných vladyků, kteří se po něm psali. Po r. 1423 se stal maj. Rožmberků, kteří ho r. 1434 nechali zbořit (hrozba opevnění husity).
Slabošovka - rozhledna
© Pavel Jarý,  07.07.2007, www.hrady.cz
Slabošovka (13.5 km)
věž
Telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou Slabošovka (35 m, 624 m n. m.) byl postaven r. 2002. Rozhledna měla původně stát na nejvyšším vrchu Slepičích hor Kohout; stavba tam však nebyla povolena. Vlastníkem společnost T-mobile. Vyhlídková plošina je ve výšce 24 m.
2003 ©Vojtěch Kaplan, www.hrady.cz
ostatní
Holašovice jsou dokladem jihočeského selského baroka 2. pol. 19. st. Poprvé byly zmíněny r. 1263, Václavem II. byly darovány klášteru ve Vyšším Brodě. Po morové epidemii byly osídleny německými obyvateli. Náves je zapsána do seznamu UNESCO.
pohled od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 10/9/2004, www.hrady.cz
solnice, Jihočeské motocyklové muzeum (15.4 km)
ostatní
Budova byla postavena r. 1531 jako skladiště obilí, později byla využívaná jako městská zbrojnice a ještě později v ní byl sklad soli. Dnes slouží Jihočeskému motocyklovému muzeu a lze zde shlédnout mnoho historických motocyklů vyrobených od r. 1899.
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005, www.hrady.cz
Pasovary (15.6 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
© petr havlík 10/2005, www.hrady.cz
Kuglvajt, Kuklov (15.9 km)
zřícenina hradu
Hrad Kuglvajt postavil Jetřich z Portic kolem r. 1357. Po Jetřichově smrti (1367) se stal královským majetkem. V r. 1395 vojsko Jindřicha z Rožmberka hrad dobylo a rozbořilo. Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
6
Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
Tvrz přestavěná na zámeček z prostoru návsi
© Filip Matoušek 07/2002, www.hrady.cz
zámek
Přestavěná renesanční tvrz postavená po r. 1570 Kořenskými z Terešova. Od r. 1692 v majetku města České Budějovice, v 18. a 19. století rozšířena, později sloužila jako škola. Koncem 20. st. bez využití zpustla, dnes v soukromých rukou.
© PETR HAVLÍK 8/2005, www.hrady.cz
Sokolčí (17.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Založení hradu nejasné (falešná listina datována r. 1265). Nejstaršími známými majiteli hradu jsou pánové z Velešína. Beneš z Velešína prodal Sokolčí r. 1387 Oldřichovi z Rožmberka, který hrad, snad později, připojil k Novým Hradům. R. 1541 hrad pustý.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Louzek, Suchdol (18.3 km)
zřícenina hradu
Hrad z přelomu 13. a 14. stol. Prvními majiteli Jan a Hroch mladší z Maršovice, poté ho vlastnil Jan z Malovic. Hrad náležel k novohradskému panství. R. 1541 zpustl, dávno předtím opuštěn.
Kozinovo náměstí (Kozí plácek)
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Trhové Sviny (18.9 km)
zaniklý hrad
Dnes zaniklý hrad z 13. století. V roce 1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Po roce 1480 nechal Oldřich z Rožmberka hrad pro jeho velmi špatný stav rozbořit.
Purkmistrovský dům v Rudolfově u Českých Budějovic
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
ostatní
Původní budova báňského úřadu z konce 16. století. Z té doby pochází jeho renesanční podoba. Později rychta. Roku 1772 sídlo Vrchního báňského úřadu. Restaurován r. 1973. V současné době slouží jako obecní úřad.
Pohled na pahorek od severu
© Jiří Cukr, 03/2010, www.hrady.cz
Ledenice, Landštejn (20 km)
zaniklý hrad
Hrad byl založen v pol. 13. st. Landštejny. R. 1398 byly Ledenice povýšeny na městečko a poč. 15. st. připojeny k třeboňskému panství. Hrad ztratil tak svůj strategický význam. Před pol.15. st. zanikl. Na jeho místě stojí zemědělské usedlosti.
před vstupem do systému
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Orty (21.5 km)
technická památka
Podzemní důl na kaolin, v činnosti ve II. polovině 19. století, v následujících desetiletích se využívaly produkty, vzniklé původně jako odpady při těžbě.

TOPlist