Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Klášterní kostel sv. Petra a Pavla
© Petr Vaculčík 07/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Konvent servitů v Nových Hradech založený Ferdinandem Buquoyem v roce 1677 při kostele sv. Petra a Pavla. V 50. - 80. letech 20. století kasárna pohraniční stráže. R. 1991 vrácen řádu servitů, po smrti posledního řeholníka r. 2005 klášter převzalo společenství papežského práva Rodina Panny Marie.
, www.hrady.cz
sakrální památky
Novogotická centrální stavba kaple s pohřební kryptou postavená podle projektu Jana Schmidta, upraveného D. Deworetzkym v letech 1874-77. Vzhledem k blízkosti rybníků odisolována olověnými deskami. Doloženy pohřby 27 členů rodové primogenitury.
Pohled z parkánu za zadním mostem
© 2002, www.hrady.cz
Nové Hrady (15.5 km)
hrad
Rozlehlý gotický hrad Rožmberků, husité poničili r. 1467, obnoven v 1. polovině 16. století, opět poškozen výbuchem střelného prachu (r. 1573) a zemětřesením (r. 1605). Opraven, dobyt r. 1619 generálem Buquoyem. Obnoven a rozšířen barokně. V rukou rodu Buquoy zůstal hrad až do roku 1945.
, www.hrady.cz
Třeboň (16 km)
zámek
Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656-72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910-11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
Pohled od jihovýchodu
© Jiří Cukr, 08/2009, www.hrady.cz
Olešnice (16.5 km)
zámek
Renesanční zámek v Olešnici u Trhových Svinů vznikl v 16. století přestavbou původní tvrze. V letech 1727-2001 patřil městu České Budějovice, sídlila zde např. škola či archiv. Od roku 2001 v majetku obce Olešnice a postupně obnovován.
, www.hrady.cz
most
Kamenný pětiobloukový most přes rybník Vítek (dříve součást Rožmberka) na staré silnici Třeboň - Jindřichův Hradec. Postaven 1781 snad Ing. Rosenauerem. Dopravě sloužil do roku 1988, roku 2002 ho poškodila povodeň.
Průčelí tvrze
© 1979, www.hrady.cz
Cuknštejn (17.8 km)
tvrz
Tvrz Cuknštejn vystavěl v letech 1489-1491 vladyka Vilém Pouzar z Michnic. Za českého stavovského povstání 1618-20 zpustošena císařskými vojáky a darována generálu hraběti Karlu Bonaventurovi Buquoyovi. Dnes probíhá postupná rekonstrukce.
Tvrz ve Svébozích
© Jiří Cukr 03/2002, www.hrady.cz
Svébohy (18.8 km)
tvrz
Tvrz připomínaná poprvé roku 1411 prošla v 16. století důkladnou renesanční přestavbou. Od roku 1633 sloužila hospodářským účelům, po II. světové válce zchátrala až ke zřícení severního křídla a současné devastaci ostatních částí objektu.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Nová Bystřice (19.1 km)
zámek
Renesanční zámek, který byl poprvé připomínán jako hrad v r. 1341, ovšem pochází již ze 13. st. Po požáru r. 1607 byl renesančně upraven a v 2. pol. 17. st. proběhly i barokní úpravy. Dnes je soukromým majetkem.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně gotický kostel, připomínaný poprvé roku 1335, stojí na místě rotundy z konce 12. století. Prošel mnoha úpravami, zejména po četných požárech. Z původní stavby zachován presbytář a boční kaple, loď a horní část věže pozdější.
Čelní pohled na zámek
© Roman Řezáč 03/2005, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl přestavěn ze staršího hradu v r. 1700 pány ze Šternberka. Přestavba byla dokončena roku 1735. Po válce byl zámek znárodněn, a od r. 1963 do r. 1995 zde byl Ústav sociální péče. Dnes je zámek opraven a v soukromých rukou.
Zámek v Borovanech - hlavní průčelí
© Jiří Cukr 07/2006, www.hrady.cz
Borovany (19.6 km)
zámek
Trojkřídlý zámek - bývalý prelatura kláštera augustiniánů. Pozdně barokní budova byla postavena v l. 1760-70. Po zrušení kláštera r. 1785 správní budovou Schwarzenberků, v l. 1939-97 škola.
Areál kláštera v Borovanech
© Jiří Cukr 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter augustiniánů zal. r. 1455, postaven do konce 15.st. R. 1564 zrušen, poškozen 30-letou válkou, r. 1658 obnoven a opraven. V 18. st. upravován, definitivně zrušen r. 1785. Dochován kostel, karmelská kaple, rajský dvůr s ambity.
Žumberk - pohled na tvrz přes nádrž.
© Jiří Cukr 05/2006, www.hrady.cz
Žumberk (20.1 km)
tvrz
Pozdně gotická tvrz. Na poč. 17. st. renesančně přestavěna a opevněna. Prostá čtyřkřídlá jednopatrová budova s pavlačemi. Na fasádách zbytky renesančních sgrafit. Ojedinělý areál doplňuje přehledná expozice malovaného nábytku v tvrzi.
Rybník Rožmberk z hráze
© Jiří Špaček, 08/2012, www.hrady.cz
technická památka
Největší rybník na území ČR založený v letech 1584-1590 Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan. Původně byla jeho rozloha dvojnásobná. Hráz rybníka je dlouhá asi 2 430 m a vysoká místy až 10 m. V bezpečnostním přepadu Krčínův pomník z r. 2004 připomíná ničivou povodeň z r. 2002.
Kozinovo náměstí (Kozí plácek)
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Trhové Sviny (20.8 km)
zaniklý hrad
Dnes zaniklý hrad z 13. století. V roce 1420 dobyt a obsazen Janem Žižkou. Po roce 1480 nechal Oldřich z Rožmberka hrad pro jeho velmi špatný stav rozbořit.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Velký pozdně gotický kostel z přelomu 15. a 16. století dominuje městu Trhové Sviny, kterému jako opevněný areál poskytoval ve své době i ochranu.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Terezín (21.6 km)
zámek
Patrový zámeček zvaný Terezín byl postaven poč. 19. stol. F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trauttmansdorffovou. Donedávna zde byly pouze zbytky zdí s fragmenty původní výzdoby. Zámeček novým majitelem zrekonstruován.
Skalní blok, na němž hrádek stával (od západu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Beistein (22 km)
zaniklý hrad
Vysoký skalní blok, na němž stával blíže neznámý dřevěný hrádek či strážnice, zřejmě kontrolující zemskou stezku. Historické zprávy o lokalitě neexistují, archeologicky je její existence kladena do 15. století. V blízkosti lom - nebezpečí úrazu.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel postavený v l. 1668-1682 podle D. Orsiho. Postavili jej mniši vyslaní Sv. Františkem z Pauly. Z let 1674-5 pochází barokní štukatury. Historickou památkou je dřevořezba Strom života z jednoho kusu dřeva z r. 1720.

TOPlist