Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Čelní pohled na zámek
© Roman Řezáč 03/2005, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl přestavěn ze staršího hradu v r. 1700 pány ze Šternberka. Přestavba byla dokončena roku 1735. Po válce byl zámek znárodněn, a od r. 1963 do r. 1995 zde byl Ústav sociální péče. Dnes je zámek opraven a v soukromých rukou.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Nová Bystřice (11.6 km)
zámek
Renesanční zámek, který byl poprvé připomínán jako hrad v r. 1341, ovšem pochází již ze 13. st. Po požáru r. 1607 byl renesančně upraven a v 2. pol. 17. st. proběhly i barokní úpravy. Dnes je soukromým majetkem.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně gotický kostel, připomínaný poprvé roku 1335, stojí na místě rotundy z konce 12. století. Prošel mnoha úpravami, zejména po četných požárech. Z původní stavby zachován presbytář a boční kaple, loď a horní část věže pozdější.
, www.hrady.cz
most
Kamenný pětiobloukový most přes rybník Vítek (dříve součást Rožmberka) na staré silnici Třeboň - Jindřichův Hradec. Postaven 1781 snad Ing. Rosenauerem. Dopravě sloužil do roku 1988, roku 2002 ho poškodila povodeň.
Skalní blok, na němž hrádek stával (od západu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Beistein (13.5 km)
zaniklý hrad
Vysoký skalní blok, na němž stával blíže neznámý dřevěný hrádek či strážnice, zřejmě kontrolující zemskou stezku. Historické zprávy o lokalitě neexistují, archeologicky je její existence kladena do 15. století. V blízkosti lom - nebezpečí úrazu.
, www.hrady.cz
Třeboň (13.6 km)
zámek
Barokní zámek, původně tvrz ze 14. stol. V letech1656-72 barokně přestavěna M. Reinerem. V r.1910-11 restaurován architektem M. Blechou. V severovýchodní věži zámku je kaple sv. Serváce se štukovou raně barokní výzdobou. Od r. 2000 majetek státu.
, www.hrady.cz
sakrální památky
Novogotická centrální stavba kaple s pohřební kryptou postavená podle projektu Jana Schmidta, upraveného D. Deworetzkym v letech 1874-77. Vzhledem k blízkosti rybníků odisolována olověnými deskami. Doloženy pohřby 27 členů rodové primogenitury.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Terezín (14.3 km)
zámek
Patrový zámeček zvaný Terezín byl postaven poč. 19. stol. F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trauttmansdorffovou. Donedávna zde byly pouze zbytky zdí s fragmenty původní výzdoby. Zámeček novým majitelem zrekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel postavený v l. 1668-1682 podle D. Orsiho. Postavili jej mniši vyslaní Sv. Františkem z Pauly. Z let 1674-5 pochází barokní štukatury. Historickou památkou je dřevořezba Strom života z jednoho kusu dřeva z r. 1720.
čestný dvůr
© Petr Kovařík 10/2005, www.hrady.cz
Jemčina (15.4 km)
zámek
Lovecký zámek dal přistavět v pol. 18. stol. k hřebčinci z r. 1673 hrabě Prokop Vojtěch Černín (arch. A. Lurago). Po r. 1790 zámek rozšířen, okolí upraveno pro pořádání honů. R. 1923 zámek vyvlastněn státem, v l. 1950-91 sloužil jako vojenská základna. Po rekonstrukci otevřen r. 2004 veřejnosti.
Pohled na hrad pres rybnik maly Vajgar
2003 ©Tomas Forche, www.hrady.cz
zámek
Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13. století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon - Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněna rekonstrukcí v letech 1906-1926.
© Anežka Helánová 01/2004, www.hrady.cz
torzo hradu
Nepatrné zbytky hradu připomínaného již roku 1388. Za husitských válek byl pobořen Oldřichem z Rožmberka. Dnes patrna pouze vyvýšenina, kde se zřejmě nacházelo jádro bývalého hradu a dva náspy s příkopem.
© Luděk Pitter 08/2004, www.hrady.cz
ostatní
Nežárecká brána, dříve též Linecká, pochází ze třetí čtvrtiny 15. století. Středověká brána má dva gotické a jedno renesanční patro. V 19. století byla brána opatřena hodinami. Nachází se nedaleko státního hradu/zámku, na Balbínově náměstí.
kostel od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 14/8/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
K původně gotickému kostelíku byla koncem 16. století přistavěna jedna z nejstarších jesuitských kolejí v českých zemích. Po požáru 1616 proběhla manýristická obnova celého komplexu. V letech 1773-1995 kasárna, dnes museum fotografie.
Nejlépe je Pomezí přehledné z věže hradu Landštejna
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Pomezí, Markl (20 km)
zřícenina hradu
Na místě staršího dřevěného opevnění postavený kamenný románský hrad (kol. r. 1200), chránící zřejmě tuto část Vitorazska proti Čechám. Dochován jednolodní kostel sv.Jana Křtitele s apsidou, příkopy, valy a zbytky zdiva odhalené archeologicky.
Landštejn od hradu v Pomezí (Marklu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Landštejn (20.2 km)
hrad
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. R. 1771 zničen požárem a opuštěn. V posledních letech rekonstruován.
A. Sedláček Hrady... III., www.hrady.cz
zaniklý hrad
Zaniklý měst. hrad vznikl v pol. 13. stol., první zmínka z r. 1265, kdy je majitelem Oldřich z Lomnice. Po něm následují další Vítkovci. V r. 1420 dobyl hrad Jan Žižka, husité se vzdali v r. 1435, Oldřich z Rožmberka dal poté hrad zbořit. Pohltila jej zástavba, zbyla hradní kaple, dnes sv. Václava.
Vítkův Hrádek - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
torzo hradu
Jeden z nejstarších hradů hradeckých Vítkovců z 1. pol. 13. st.. Poprvé zmíněn r. 1267 při věnování řádu něm. rytířů, nejp. v 1. pol. 15. století zpustnul. Valem a příkopem chráněné trojúhelné jádro se zbytky hradby a paláce obs. tzv. klasové zdivo.
Pohled od jihovýchodu
© Jiří Cukr, 08/2009, www.hrady.cz
Olešnice (23.5 km)
zámek
Renesanční zámek v Olešnici u Trhových Svinů vznikl v 16. století přestavbou původní tvrze. V letech 1727-2001 patřil městu České Budějovice, sídlila zde např. škola či archiv. Od roku 2001 v majetku obce Olešnice a postupně obnovován.
Žumberk - pohled na tvrz přes nádrž.
© Jiří Cukr 05/2006, www.hrady.cz
Žumberk (27.9 km)
tvrz
Pozdně gotická tvrz. Na poč. 17. st. renesančně přestavěna a opevněna. Prostá čtyřkřídlá jednopatrová budova s pavlačemi. Na fasádách zbytky renesančních sgrafit. Ojedinělý areál doplňuje přehledná expozice malovaného nábytku v tvrzi.

TOPlist