Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Vítkův Hrádek - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
torzo hradu
Jeden z nejstarších hradů hradeckých Vítkovců z 1. pol. 13. st.. Poprvé zmíněn r. 1267 při věnování řádu něm. rytířů, nejp. v 1. pol. 15. století zpustnul. Valem a příkopem chráněné trojúhelné jádro se zbytky hradby a paláce obs. tzv. klasové zdivo.
Tůmův vrch
© Jaroslav Šefčík, 03/2009, www.hrady.cz
Tůmův vrch, Česká Olešná (6.5 km)
torzo zámku
Dnes již zřícenina pravděpodobně loveckého zámečku, který byl postaven v 16. stol. Po zapálení bleskem roku 1860 již nebyl obnoven a chátrá.
Pohled na hrad pres rybnik maly Vajgar
2003 ©Tomas Forche, www.hrady.cz
zámek
Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13. století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon - Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněna rekonstrukcí v letech 1906-1926.
Zámek ze zahrady
© Jiří Cukr 1999, www.hrady.cz
Žirovnice (12.3 km)
zámek
Prvním známým majitelem byl v r. 1345 Oldřich z Hradce. V l. 1485-1494 hrad V. Vencelík z Vrchovišť přestavěl přibližně do dnešní podoby. V r. 1645 byl obsazen Švédy a poškozen. V r. 1964 vyhořel, obnova začala v r. 1974, skončila v r.1992.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Terezín (12.7 km)
zámek
Patrový zámeček zvaný Terezín byl postaven poč. 19. stol. F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trauttmansdorffovou. Donedávna zde byly pouze zbytky zdí s fragmenty původní výzdoby. Zámeček novým majitelem zrekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
zámek
Renesanční zámek, který byl poprvé připomínán jako hrad v r. 1341, ovšem pochází již ze 13. st. Po požáru r. 1607 byl renesančně upraven a v 2. pol. 17. st. proběhly i barokní úpravy. Dnes je soukromým majetkem.
Landštejn od hradu v Pomezí (Marklu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Landštejn (14.6 km)
hrad
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. R. 1771 zničen požárem a opuštěn. V posledních letech rekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Český Rudolec (15.4 km)
zámek
Zámek v novogotickém stylu. Původní renesanční, barokně upravený zámek byl zničen požárem. Nynější dvouposchoďový zámek, stojící na jeho místě, nechal v 60. letech 19. století postavit Angel, rytíř Picchioni podle vlastního návrhu.
Na kopci je hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Šternberk, Štamberk (18.2 km)
zřícenina hradu
Hrad byl založen koncem 13. st. Šternberky. Nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno rozsáhlým předhradím opevněného s využitím několika skalních bloků. Zanikl r. 1423 zřejmě díky tažení husitů. Zachováno je torzo zdi a náznaky opevnění.
Zaniklá vesnice Pfaffenschlag
© Jiří Cukr 10/2003, www.hrady.cz
Pfaffenschlag (18.2 km)
99
Pozůstatky vsi vzniklé za vlády Přemysla Otakara II. západně od Slavonic. Na tomtéž místě zřejmě o století dříve zanikla slovanská osada. Pfaffenschlag vypálili husité, nikdy nebyl obnoven. Objeven 1958 a v následujících letech vykopán.
Kostel Všech svatých.
© Štěpán Kučera 05/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel původem ze 13. století, přestavěn v 15. a 16. stol., opravován po požárech v 16, 18. a 19. stol. Obdélná stavba s hranolovou věží od západu, dvojicí kaplí a sakristií od severu.
Čelní pohled na zámek
© Roman Řezáč 03/2005, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl přestavěn ze staršího hradu v r. 1700 pány ze Šternberka. Přestavba byla dokončena roku 1735. Po válce byl zámek znárodněn, a od r. 1963 do r. 1995 zde byl Ústav sociální péče. Dnes je zámek opraven a v soukromých rukou.
Pohled od severozápadu
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter vznikl postupným rozšiřováním areálu kolem kaple, postavené po roce 1735 na náklady Matěje Jindřicha Butze z Rolsbergu. Karmelitáni zde působili od roku 1908. Obnoven po roce 1990, kdy byl důkladně rekonstruován.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Janštejn (20.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
Budova tvrze od východu
© Filip Matoušek 08/2004, www.hrady.cz
tvrz
Tvrz postavená na počátku 16. stol. R. 1305 se zmiňuje ves v majetku zderazských křižovníků, poté se majitelé často střídali. Od r. 1531 byla tvrz v majetku Koňasů z Vydří. Ti provedli v 16. stol. renesanční přestavbu tvrze. V 17. stol. přístavbou upravena na zámeček. Později sloužila jako sýpka.
Interiér zříceniny zámku
© Roman Řezáč 07/2005, www.hrady.cz
Maříž (21.5 km)
zřícenina zámku
R. 1372 vznikla ve vsi tvrz, která r. 1717 podlehla přestavbě na barokní zámek. V pol. 19. st. byl novogoticky upraven. Po r. 1945 byl využíván MNV pro kulturní účely. R. 1951 byla stavba jako zřícenina zbořena. Dnes zůstaly pouze zbytky zříceniny.
Červená Lhota - zámek.
© Štěpán Kučera 05/2006, www.hrady.cz
Červená Lhota (21.7 km)
zámek
Renesanční zámeček stojící na místě původní tvrze, později novogoticky upraven. Dnešní vzhled dala zámku novorenesanční přestavba v letech 1903 - 1912.
Strana do města
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Dačická brána, Červená brána (21.7 km)
ostatní
Věžovitá brána je součástí opevnění města, vzniklého před rokem 1366. Upravena v 16. století, původně vnitřní část komplexu (před ní stál barbakan). V 18. století doplněna vížkou na hřebeni střechy.
Kostel Montserrat u Slavonic 00ś pohled od jihu
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
kostel Panny Marie Bolestné, Montserrat (22.3 km)
sakrální památky
Poutní kostel na výrazném hřebeni nad Cizkrajovem, pocházející ze 17. století. Výrazně rozšířen počátkem 18. století, zrušen za Josefa II. Obnoven péčí faráře Josefa Springera ve II. polovině 19. století.
Roštejn - věž
©  Karel Vaníček 2005, www.hrady.cz
Roštejn (23.2 km)
hrad
Gotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován.

TOPlist