Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Tůmův vrch
© Jaroslav Šefčík, 03/2009, www.hrady.cz
Tůmův vrch, Česká Olešná (5.8 km)
torzo zámku
Dnes již zřícenina pravděpodobně loveckého zámečku, který byl postaven v 16. stol. Po zapálení bleskem roku 1860 již nebyl obnoven a chátrá.
Vítkův Hrádek - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
torzo hradu
Jeden z nejstarších hradů hradeckých Vítkovců z 1. pol. 13. st.. Poprvé zmíněn r. 1267 při věnování řádu něm. rytířů, nejp. v 1. pol. 15. století zpustnul. Valem a příkopem chráněné trojúhelné jádro se zbytky hradby a paláce obs. tzv. klasové zdivo.
Zámek ze zahrady
© Jiří Cukr 1999, www.hrady.cz
Žirovnice (11.4 km)
zámek
Prvním známým majitelem byl v r. 1345 Oldřich z Hradce. V l. 1485-1494 hrad V. Vencelík z Vrchovišť přestavěl přibližně do dnešní podoby. V r. 1645 byl obsazen Švédy a poškozen. V r. 1964 vyhořel, obnova začala v r. 1974, skončila v r.1992.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Český Rudolec (12.5 km)
zámek
Zámek v novogotickém stylu. Původní renesanční, barokně upravený zámek byl zničen požárem. Nynější dvouposchoďový zámek, stojící na jeho místě, nechal v 60. letech 19. století postavit Angel, rytíř Picchioni podle vlastního návrhu.
Na kopci je hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Šternberk, Štamberk (13.9 km)
zřícenina hradu
Hrad byl založen koncem 13. st. Šternberky. Nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno rozsáhlým předhradím opevněného s využitím několika skalních bloků. Zanikl r. 1423 zřejmě díky tažení husitů. Zachováno je torzo zdi a náznaky opevnění.
Landštejn od hradu v Pomezí (Marklu)
© Filip Matoušek 08/2006, www.hrady.cz
Landštejn (14 km)
hrad
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. R. 1771 zničen požárem a opuštěn. V posledních letech rekonstruován.
© Petr Turyna 06/2004, www.hrady.cz
Terezín (14.2 km)
zámek
Patrový zámeček zvaný Terezín byl postaven poč. 19. stol. F. Schneidrem pro hraběnku Terezii Trauttmansdorffovou. Donedávna zde byly pouze zbytky zdí s fragmenty původní výzdoby. Zámeček novým majitelem zrekonstruován.
Pohled na hrad pres rybnik maly Vajgar
2003 ©Tomas Forche, www.hrady.cz
zámek
Rozlehlý zámecký areál, stojící na místě gotického hradu ze 13. století. Renesanční podobu získal v polovině 16. století. V zahradě stojí pozoruhodný kruhový pavilon - Rondel. Po dvou požárech chátral. Památka zachráněna rekonstrukcí v letech 1906-1926.
Pohled od severozápadu
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter vznikl postupným rozšiřováním areálu kolem kaple, postavené po roce 1735 na náklady Matěje Jindřicha Butze z Rolsbergu. Karmelitáni zde působili od roku 1908. Obnoven po roce 1990, kdy byl důkladně rekonstruován.
Budova tvrze od východu
© Filip Matoušek 08/2004, www.hrady.cz
tvrz
Tvrz postavená na počátku 16. stol. R. 1305 se zmiňuje ves v majetku zderazských křižovníků, poté se majitelé často střídali. Od r. 1531 byla tvrz v majetku Koňasů z Vydří. Ti provedli v 16. stol. renesanční přestavbu tvrze. V 17. stol. přístavbou upravena na zámeček. Později sloužila jako sýpka.
Zaniklá vesnice Pfaffenschlag
© Jiří Cukr 10/2003, www.hrady.cz
Pfaffenschlag (16.4 km)
99
Pozůstatky vsi vzniklé za vlády Přemysla Otakara II. západně od Slavonic. Na tomtéž místě zřejmě o století dříve zanikla slovanská osada. Pfaffenschlag vypálili husité, nikdy nebyl obnoven. Objeven 1958 a v následujících letech vykopán.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Janštejn (16.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
, www.hrady.cz
Dačice, nový zámek (17.6 km)
zámek
Zámek vybudovaný stavitelem Albrechtem Krajířem z Krajku koncem 16. stol. Po dvojím požáru přestavěn v barokním a poté v klasicistním stylu.
zámecká zahrada
© Stanislav Brebera 06/2003, www.hrady.cz
Telč (17.7 km)
zámek
Renesanční zámek, původně gotické sídlo-vodní hrad, které dal Zachariáš z Hradce r.1553 přestavět renesančně. Po pánech z Hradce byli majiteli Slavatové, Lichtenštejni a Podstatští.
Rozhledna Oslednice nad Telčí
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
věž
Na vyvýšenině východně od telčského nádraží byla roku 1898 postavena dřevěná rozhledna. Jejím nástupcem je typisovaný telekomunikační stožár s veřejně přístupnou vyhlídkovou plošinou, postavený v letech 1999-2000.
Roštejn - věž
©  Karel Vaníček 2005, www.hrady.cz
Roštejn (19.2 km)
hrad
Gotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován.
Kostel Všech svatých.
© Štěpán Kučera 05/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel původem ze 13. století, přestavěn v 15. a 16. stol., opravován po požárech v 16, 18. a 19. stol. Obdélná stavba s hranolovou věží od západu, dvojicí kaplí a sakristií od severu.
Kostel Montserrat u Slavonic 00ś pohled od jihu
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
kostel Panny Marie Bolestné, Montserrat (19.5 km)
sakrální památky
Poutní kostel na výrazném hřebeni nad Cizkrajovem, pocházející ze 17. století. Výrazně rozšířen počátkem 18. století, zrušen za Josefa II. Obnoven péčí faráře Josefa Springera ve II. polovině 19. století.
Interiér zříceniny zámku
© Roman Řezáč 07/2005, www.hrady.cz
Maříž (19.9 km)
zřícenina zámku
R. 1372 vznikla ve vsi tvrz, která r. 1717 podlehla přestavbě na barokní zámek. V pol. 19. st. byl novogoticky upraven. Po r. 1945 byl využíván MNV pro kulturní účely. R. 1951 byla stavba jako zřícenina zbořena. Dnes zůstaly pouze zbytky zříceniny.
Staré Hobzí - zámek, celkový pohled
© Jiří Cukr 08/2003, www.hrady.cz
Staré Hobzí (23.1 km)
zámek
Zámek byl přestavěn ze starší tvrze v l. 1726-33 pány z Deblína. Krátce po r. 1843 byli provedeny klasicistní úpravy. Po F.J. z Deblína, zavražděném r. 1784, měl panství v pronájmu a od r. 1806 v držení J.P.Flink který zde zřídil textilní továrnu.

TOPlist