Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Kostelní areál od severozápadu
© Ivan Grisa 05/2011, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně raně gotická stavba z poloviny 13. století prošla několika přestavbami, zejména v letech 1668-70 a 1713 (přistavěna věž). Okolo kostela hřbitov s kamennou ohradní zdí, branou a řadou zajímavých náhrobků.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Buzice (8.3 km)
tvrz
Z tvrze je zachována věž, na kterou navazují dvě křídla, která byla v 16. a 17. století přestavěna na raně barokní sýpky. První zmínka o tvrzi je z r. 1384. Majiteli byl rod Buzických z Buzic. Dnes je zde chátrající skladiště rybářů.
© Luděk Pitter 03/2004, www.hrady.cz
Blatná (10.3 km)
zámek
Zámek vznikl přestavbou pův. vodního hradu ze 13. století. V 16. stol. jej nechal nejvyšší purkrabí Českého království Zdeněk Lev z Rožmitálu přestavit na zámek v goticko-renesančním stylu (arch. B. Ried). Později upraven barokně a novogoticky. Po r. 1945 zestátněn, po r. 1989 vrácen pův. majitelům.
Tradiční pohled na strakonický hrad
© Jiří Cukr, 10/2006, www.hrady.cz
Strakonice, Muzeum středního Pootaví Strakonice (11.1 km)
hrad
Románsko-gotický hrad ze 13. století založený Bavory ze Strakonic. Část hradu darována řádu johanitských rytířů (r. 1243). Rozšířen pozdně goticky, upraven renesančně a barokně.
Čelní strana horní kestřanské tvrze s portálem průjezdu a vpadlinou pro padací most
© Filip Matoušek 03/2005, www.hrady.cz
tvrz
Mohutná tvrz, postavená koncem 13. st. zřejmě pány z Kestřan jako součást písecké manské soustavy, později rozšířená a v 15. st. doplněná o čelní palác. Dochována řada unikátních detailů - křížová žebrová klenba, sklípková klenba kaple, portály.
Kostel v Paštikách
© Vašek Klain 08/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní kostel nahradil v letech 1747-53 starší svatyni, připomínanou poprvé roku 1352. Postaven dle projektu K. I. Dientzenhofera, součást areálu hřbitova s kostnicí. Vnitřní bohaté vybavení a výzdoba současná se stavbou. Po roce 1990 opravován.
Torzo hradu Střela
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
Střela (12.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, vzniklého před polovinou 13. století. Hrad měl mnoho majitelů, byl několikrát přestavován. Roku 1619 dobyt a zpustošen Martinem de Hoeff-Huerta, roku 1645 vypálen švédskými vojsky. Jezuité zde nechali postavit zámek, v 2. polovině 19. století opraven.
© Alena Volná, 2/2007, www.hrady.cz
Karlov (12.5 km)
zámek
Lovecký zámeček byl postaven v pol. 18. stol. Karlem Gottliebem von Bisingen.V letech 1783-1842 se jeho majiteli stali Vratislavové z Mitrovic a po nich Schwarzenberkové. Od roku 1950 je využíván k potřebám dětského tábora.
© Petr Turyna 2003 (?), www.hrady.cz
Kamenný most (13.4 km)
most
Nejstarší dochovaný most v Čechách, po pražském Juditině 2. kamenný most u nás. Poprvé písemně zmíněn až r. 1348. Postaven byl na příkaz Přemysla Otakara II. jako součást Zlaté stezky. V 18. st. byl vyzdoben barokními sochami. Věžové brány zanikly.
pohled z nádvoří
© Pavel Zany Komárek 15/8/2004, www.hrady.cz
Písek, Prácheňské muzeum (13.5 km)
hrad
Původně gotický královský městský hrad, přestavěn na radnici a pivovar, v 18. stol. postavena barokní radnice a kasárna. Ostatní části kromě západního křídla zbořeny. Dnes jsou zde umístěny stálé expozice Prácheňského muzea, pořádají se zde sezónní výstavy, přednášky atp.
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
Křikava, Černívsko (14.1 km)
zřícenina hradu
Hrádek ze 14. st na malé ostrožně z vých. chráněné příkopem, byl majetkem pánů z Dornštejna. Poté jej vlastnil do r. 1418 Jindřich Kolman z Křikavy. Koncem 15. st. byl již pustý. Dnes zbyly zříceniny hranolové věže a několik zdí.
Zámek ve Varvažově
2000 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Varvažov (15.9 km)
zámek
Zámek vznikl přestavbou starších renesančních domů v 18. stol. V letech 1847-1948 patřil Schwarzenberkům, kteří tu zřidili školu, několik úprav zámku. Po r. 1989 byl rodu majetek vrácen v restituci.
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 05/2007, www.hrady.cz
Lnáře (17.5 km)
zámek
Renesanční zámek byl vystavěn v r. 1577 Volfem Novohradským z Kolovrat na místě starší tvrze. Stavba byla dokončena patrně až r. 1593. Později zámek často měnil majitele, a v r. 1999, tedy 333 let od jeho založení, byl poprvé zpřístupněn veřejnosti.
© Petr Turyna 06/2006, www.hrady.cz
Zvíkov (18.8 km)
hrad
Královský hrad založený ve 13. století, renesančně upraven, od 17. století využíván hospodářsky, na počátku 19. století již zříceninou. Od r. 1840 postupně zrekonstruován z podnětu Schwarzenbergů.
© Petr Laššák 06/2003, www.hrady.cz
Chanovice (18.9 km)
zámek
V barokní zámek byla v 18. stol. přestavěna tvrz z konce 13. stol. Dnes má zámek zrekonstruovaná sklepení a je zde stálá expozice pošumavských lidových řemesel. Zámek slouží i jako škola a pro výstavní a společenské akce.
© Petr Turyna 07/2006, www.hrady.cz
Horažďovice, Městské muzeum Horažďovice (19.3 km)
zámek
Renesanční, barokně upravený zámek na místě gotického hradu Bavorů ze Strakonic, s hranolovou věží a renesančními arkádami ve dvoře. Při obléhání města v r. 1307 zde zemřel Rudolf Habsburský.
© Pavel Kubíček 09/2007, www.hrady.cz
Hvížďalka (19.7 km)
tvrz
Pozdně gotická původně věžová tvrz prošla v 19. století přestavbou na obytnou budovu. Přitom byla rozšířena a získala dnešní fasádu.
2001 © Seyček, www.hrady.cz
sakrální památky
Areál románsko-gotického, barokně upraveného kostelíka, přeneseného ze zatopené vsi Červená do vyšší polohy při napouštění Orlické přehrady. Stavba pochází z 12. století, později byla několikrát přestavěna.
© Jiří Martínek 1995, www.hrady.cz
Myšenec (22.2 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. Vybudován v 2. pol. 13. stol. písecko-zvíkovskou stavební hutí pro Přemysla Otakara II. Poprvé zmiň. r. 1273, když zde král vydal listinu. Měl být stavbou reprezentačně prestižního charakteru. Po smrti krále r. 1278 ponechán osudu.
, www.hrady.cz
hrad
Původně gotický hrad, později rozšířen renesančně. Po r. 1802, kdy vyhořel, byl obnoven Schwarzenbergy. V polovině 19. století novogoticky přestavěn.

TOPlist