Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

© Seyček 2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
pohled na hrad
Copyright ©2001 Václav Růžek, www.hrady.cz
Rožmberk (6.6 km)
hrad
Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, postaven jako dvojhradí. Dolní hrad je z pol. 13. stol., přestavěný renesančně a v 19. stol. upravený ve stylu anglické novogotiky. Z Horního hradu zachována pouze kamenná hláska Jakobínka ze 14. stol.
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005, www.hrady.cz
Pasovary (8.8 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Louzek, Suchdol (9.7 km)
zřícenina hradu
Hrad z přelomu 13. a 14. stol. Prvními majiteli Jan a Hroch mladší z Maršovice, poté ho vlastnil Jan z Malovic. Hrad náležel k novohradskému panství. R. 1541 zpustl, dávno předtím opuštěn.
Kaple Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu
2002 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709-26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.
Klášterní kostel
© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický klášter založen Rožmberky v roce 1259. Poté osídlen cisterciáckými mnichy, kteří byli před 60-ti lety z kláštera vyhnáni. O deset let později se mohli opět vrátit. Dodnes se klášter dochoval ve velmi dobrém stavu.
Český Krumlov - kostel sv.Víta
© Pavel Jarý,  04.08.2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Farní kostel hlavního rožmberského sídelního města vznikal postupnou výstavbou ve 14. a 15. století se zřejmou snahou vyrovnat se svou výstavností pražské katedrále. Tuto snahu vyjadřuje i jeho zasvěcení a zřízení kaple sv. Václava.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Český Krumlov (11.1 km)
zámek
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
© Alena Šachová, 10/2007, www.hrady.cz
ostatní
Z původně složitého systému městského opevnění Českého Krumlova, členěného na vlastní město a Latrán, se zachovalo jen několik viditelných objektů: krátký úsek parkánové hradby v Kájovské ulici, Budějovická brána a bašta u pivovaru Eggenberg.
© PETR HAVLÍK 08/2005, www.hrady.cz
Pořešín (13.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Připomínaný prvně r. 1312, založen Bavory ze Strakonic. Směnou za Vitějovice přešel do rukou příbuzných vladyků, kteří se po něm psali. Po r. 1423 se stal maj. Rožmberků, kteří ho r. 1434 nechali zbořit (hrozba opevnění husity).
Celkový pohled na tvrz
© Jiří Cukr, 08/2008, www.hrady.cz
Tichá (15.2 km)
zřícenina tvrze
Strážný opěrný bod blízko česko-rakouské hranice existoval před rokem 1360. Po spojení obou zemí ztratil vojenský význam, do konce II. světové války součást hospodářského dvora s pivovarem.
© PETR HAVLÍK 8/2005, www.hrady.cz
Sokolčí (15.3 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Založení hradu nejasné (falešná listina datována r. 1265). Nejstaršími známými majiteli hradu jsou pánové z Velešína. Beneš z Velešína prodal Sokolčí r. 1387 Oldřichovi z Rožmberka, který hrad, snad později, připojil k Novým Hradům. R. 1541 hrad pustý.
© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
Slabošovka - rozhledna
© Pavel Jarý,  07.07.2007, www.hrady.cz
Slabošovka (16 km)
věž
Telekomunikační stožár s vyhlídkovou plošinou Slabošovka (35 m, 624 m n. m.) byl postaven r. 2002. Rozhledna měla původně stát na nejvyšším vrchu Slepičích hor Kohout; stavba tam však nebyla povolena. Vlastníkem společnost T-mobile. Vyhlídková plošina je ve výšce 24 m.
Pohled od zbytků kaple na hladinu přehrady
© Jiří Cukr, 04/2010, www.hrady.cz
Velešín (16.2 km)
zřícenina hradu
Zřicenina hradu, který založil Přemysl Otakar II., od něhož jej získal Čéč z Budějovic. Za Václava II. ho r. 1283 získali páni z Michalovic, kteří ho drželi až do r. 1387. Po r. 1487 opuštěn Vokem z Rožmberka a jako pustý se připomíná již v roce r. 1541. V l. 2011-2012 vybudován nový dřevěný most.
Rohledna na Kleti
© Michaela Homolkova, 04/2007, www.hrady.cz
Kleť, Křenov (17.4 km)
věž
Kamenná věž postavená z iniciativy knížete Josefa Schwarzenberga roku 1825 jako triangulační a rozhledový bod. Novogotická stavba bývá označována za nejstarší rozhlednu v Čechách.
Vítkov Kámen
© Petr Vaculčík 05/2003, www.hrady.cz
Vítkův kámen, Vítkův hrádek (18.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, založeného poč. 14. stol. Vítkovci, patrně pány z Rožmberka. R. 1427 Oldřich z Rožmberka prodal hrad Reinprechtovi z Walsee. R. 1464 v majetku Jana z Rožmberka. V klidnějších dobách ztratil na významu a zchátral. Od r. 1998 v péči OS Vítkův hrádek - opraven a od r. 2005 přístupný.
Dívčák v roce 1990
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Maidštejn, Dívčí Kámen, Menštejn (19.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina mohutného gotického hradu založeného Rožmberky v roce 1349 (ojediněle dochováno panovníkovo svolení ke stavbě). Hrad měl funkci vojenskou a správní. V 16. stol. hrad opuštěn a brzy propadl úplné zkáze.
Pohled z návsi
© Jiří Cukr, 01/2007, www.hrady.cz
Komařice (23.1 km)
zámek
Kořenští z Terešova v l.1565-1566 přestavěli původní tvrz na renesanční zámek. V r.1598 a 1621vyhořel. R.1623 zpustlý zámek prodán vyšebrodskému klášteru. Později sloužil jako sklady, škola, byty či pohostinství.
Tvrz přestavěná na zámeček z prostoru návsi
© Filip Matoušek 07/2002, www.hrady.cz
zámek
Přestavěná renesanční tvrz postavená po r. 1570 Kořenskými z Terešova. Od r. 1692 v majetku města České Budějovice, v 18. a 19. století rozšířena, později sloužila jako škola. Koncem 20. st. bez využití zpustla, dnes v soukromých rukou.

TOPlist