Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

Kostel svaté Markéty
© Petr Vaculčík 03/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Dominanta Horní Plané. Kostel stojí na horním konci obdélníkového náměstí. Původně románsko-gotická stavba z druhé poloviny 13. století. Na konci 17. století a pak ještě na začátku a v polovině 18. století byl kostel rozšiřován a barokně upravován.
Pohled od přístupové cesty
© Jiří Čížek 07/2005, www.hrady.cz
Pasovary (8 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze postavené v 2. pol. 13. stol. R. 1278 patřila vladykům z Pasovar a Cipína, jejichž rod tvrz dlouho vlastnil. Poč. 15. stol. ji získal Matěj Višně z Větřní, po něm ji drželi jeho potomci. R. 1623 byla zabavena pro účast na stavov. povstání a prodána městu Český Krumlov. Poté zpustla.
Celkový pohled z jihozápadu
© Michal Kutzendorfer, 04/2009, www.hrady.cz
Slavkov (9.2 km)
tvrz
Pozůstatek bývalé gotické tvrze z konce 13. století v těsné blízkosti kostela sv. Bartoloměje. Prvně písemně uváděna až v r. 1607.
Vítkov Kámen
© Petr Vaculčík 05/2003, www.hrady.cz
Vítkův kámen, Vítkův hrádek (11.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, založeného poč. 14. stol. Vítkovci, patrně pány z Rožmberka. R. 1427 Oldřich z Rožmberka prodal hrad Reinprechtovi z Walsee. R. 1464 v majetku Jana z Rožmberka. V klidnějších dobách ztratil na významu a zchátral. Od r. 1998 v péči OS Vítkův hrádek - opraven a od r. 2005 přístupný.
© Jiří Čížek 05/2016, www.hrady.cz
Hausberk, Hausberg, Hradiště, Hrad, Waltershaus, Walterstift, Purgstal (11.3 km)
torzo hradu
Terénní zbytky strážního hradu. Prameny o hradu mlčí, podle archeologických nálezů byl založen snad panovníkem ve 13. století. Hrádek na vrcholu skalnatého hřebene kontroloval horní tok Vltavy a přilehlou zemskou hranici. Dnes zarostlý, bez zbytku zdiva.
© de ardoise 08/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel z let 1471-85 byl přiložen k původnímu kostelíku z konce 13. století, který se stal kaplí Smrti Panny Marie. Roku 1665 byly oba objekty stavebně propojeny. Proslulé mariánské poutní místo.
© Seyček 2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Na skalnatém ostrohu nad Ostrovem můžete objevit poutní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla postavena v roce 1856. Hlavní pouť po 13. červenci.
Český Krumlov - kostel sv.Víta
© Pavel Jarý,  04.08.2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Farní kostel hlavního rožmberského sídelního města vznikal postupnou výstavbou ve 14. a 15. století se zřejmou snahou vyrovnat se svou výstavností pražské katedrále. Tuto snahu vyjadřuje i jeho zasvěcení a zřízení kaple sv. Václava.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Český Krumlov (15.9 km)
zámek
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Kaple Panny Marie Bolestné na Křížovém vrchu
2002 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
sakrální památky
Barokní poutní komplex na Křížové hoře vysoko nad pravým břehem Vltavy v Českém Krumlově. Postaven 1709-26, kaple křížové cesty v polovině 18. stol. Poutě zrušeny za Josefa II., velká obnova počátkem 30. a znovu 90. let 20. stol.
© V. Kotík 05/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Bývalý kostel sv. Jošta stojí pod krumlovským hradem na místě původní kaple založené před rokem 1334. V průběhu staletí doznal řady stavebních změn a úprav (mj. v roce 1756 nastaveno 5. patro věže) a v roce 1787 za josefinských reforem byl zrušen a uzavřen. Dnes je část objektu využívána komerčně.
© Alena Šachová, 10/2007, www.hrady.cz
ostatní
Z původně složitého systému městského opevnění Českého Krumlova, členěného na vlastní město a Latrán, se zachovalo jen několik viditelných objektů: krátký úsek parkánové hradby v Kájovské ulici, Budějovická brána a bašta u pivovaru Eggenberg.
Rohledna na Kleti
© Michaela Homolkova, 04/2007, www.hrady.cz
Kleť, Křenov (17.8 km)
věž
Kamenná věž postavená z iniciativy knížete Josefa Schwarzenberga roku 1825 jako triangulační a rozhledový bod. Novogotická stavba bývá označována za nejstarší rozhlednu v Čechách.
Klášterní kostel
© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický klášter založen Rožmberky v roce 1259. Poté osídlen cisterciáckými mnichy, kteří byli před 60-ti lety z kláštera vyhnáni. O deset let později se mohli opět vrátit. Dodnes se klášter dochoval ve velmi dobrém stavu.
pohled na hrad
Copyright ©2001 Václav Růžek, www.hrady.cz
Rožmberk (20.2 km)
hrad
Jeden z nejstarších hradů Vítkovců, postaven jako dvojhradí. Dolní hrad je z pol. 13. stol., přestavěný renesančně a v 19. stol. upravený ve stylu anglické novogotiky. Z Horního hradu zachována pouze kamenná hláska Jakobínka ze 14. stol.
Chlum - bývalá tvrz od západu
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Chlum (21.5 km)
tvrz
Tvrz byla postavena snad již ve 13. stol., kdy se zmiňují pánové z Chlumu. Rod z Chlumu se r. 1318 rozvětvil: Jindřich dál seděl na Chlumu a Smil na Křemži. Dalšími majiteli byli Dubenští, Častolárové či Eggenberkové. Tvrz mnohokrát stavebně upravována až k podobě hospodářského dvora (17. stol.).
© Marian Repáš 02/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Cisterciácký klášter královského založení (1263) uprostřed statků Vítkovců. Několikrát poškozen (1278 Vítkovci, 1420 husité), barokně obnoven po třicetileté válce. Zrušen 1785, do poč. 20. stol. utilitární využití, poté zdlouhavá obnova.
Kostel sv. Magdaleny
© Petr Vaculčík 01/2005, www.hrady.cz
kostel sv. Maří Magdaleny, Magdaléna (22.4 km)
sakrální památky
Kostela Sv. Magdaleny, je postaven v místě původní sklárny a v sousedství zaniklé vesnice. V 16. století kaple a v letech 1752-54 byla přestavěna na kostel. Ze stavby zbyly jen trosky zničeného kostela, který byl v letech 1994 - 95 renovován.
Dívčák v roce 1990
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Maidštejn, Dívčí Kámen, Menštejn (23.3 km)
zřícenina hradu
Zřícenina mohutného gotického hradu založeného Rožmberky v roce 1349 (ojediněle dochováno panovníkovo svolení ke stavbě). Hrad měl funkci vojenskou a správní. V 16. stol. hrad opuštěn a brzy propadl úplné zkáze.
Dům alpského typu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
ostatní
Dřevěné domy alpského stylu, roubené nebo poloroubené, s podkrovní světnicí, v průčelí nejméně 3 okenní osy, vyřezávanou pavlačí v předsazeném štítě a sedlovou střechou. V jednom je Volarské muzeum. Zachováno čtrnáct domů.

TOPlist